Akadálymentes verzió

Kiskereskedelmi létesítmények által marginális, helyi és korlátozott tevékenységként végzett állati eredetű élelmiszer előállítás bejelentése

Kódszám

ELELM00046

Az ügy rövid leírása

A rendelet lehetővé teszi, hogy azok a kiskereskedelmi létesítmények, amelyek marginális, helyi és korlátozott tevékenységként,
a) a végső fogyasztó számára történő értékesítés céljából az átadás helyén élelmiszer-feldolgozási tevékenységet végeznek, vagy
b) egy másik kiskereskedelmi létesítményt látnak el állati eredetű élelmiszerrel, vagy
c) mindkét tevékenységet végzik,
húst előredarálhatnak, előkészített húst és húskészítményeket, halászati termékeket állíthatnak elő, valamint állati eredetű élelmiszerek kereskedelmi előrecsomagolást is végezhetik.

A rendelet értelmében marginális, helyi és korlátozott tevékenység:
Az értékesítés a kiskereskedelmi létesítmény helye szerinti megyében, illetve az azzal szomszédos megyékben működő kereskedelmi egységekben történik, (a fővárosba a Pest megyével szomszédos megyékből is történhet a beszállítás), és mennyiségi korlátokat kell betartani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: kiskereskedelmi létesítményt üzemeltető élelmiszer-vállalkozó

Kizáró okok: Meghatalmazásra lehetőség van

Milyen adatokat kell megadni?

vállalkozás neve, székhelye, telephelye, tevékenységek felsorolása, adószám, cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány szám, létesítmény: működési engedély/nyilvántartásba vételi száma

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

eljárási díj, illetve eljárási illeték mentes eljárás

Hol intézhetem el?

telephely szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap (a hiánypótlás ideje nem számít bele az ügyintézési időbe)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A fellebbezési lehetőség az ügyfél előtt nyitva áll.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a döntést hozó élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: A fellebbezési illeték mértéke tízezer forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1, Vendéglátó termékek előállítására, forgalmazására vonatkozik-e a jogszabály? Az e rendeletben foglatakat nem kell alkalmazni, tekintettel arra, hogy külön jogszabály rendelkezik ezen tevékenység végzéséről. 2, Kiskereskedelmi létesítmények lefagyaszthatnak-e húst? Tilos lefagyasztani húst, darált húst, előkészített húst, húskészítményt. Darált húst, előkészített húst, húskészítményt fagyasztott húsból előállítani tilos. 3, A kiskereskedelmi egységben pl. sajtdarabolást, előszeletést követően a minőségmegőrzési időtartama hogyan állapítható meg? A csomagoláson feltüntett fogyaszthatósági/minőségmegőrzési időtartam nem lehet hosszabb mint az eredeti termék minőségmegőrzési ideje. Javasolt, hogy tárolási kísérletekkel ellenőrizzék, hogy hány napig garantálható a megfelelő érzékszervi tulajdonság és az élelmiszerbiztonság.

Fontosabb fogalmak

1. kereskedelmi előrecsomagolás: az élelmiszereknek a saját értékesítését elősegítő részekre osztása és csomagolása, valamint jelölése a kiskereskedelmi létesítményben, a fogyasztó távollétében, 2. kiskereskedelmi létesítmény: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 7. pontja szerinti üzletek, elosztóközpontok, a bevásárlóközpontokat ellátó létesítmények, valamint a nagykereskedelmi árusítóhelyek. 3, marginális, helyi és korlátozott: az értékesítés a kiskereskedelmi létesítmény helye szerinti megyében, illetve az azzal szomszédos megyékben működő kereskedelmi egységekben történik, azzal, hogy a fővárosba a Pest megyével szomszédos megyékből is történhet a beszállítás; a kiskereskedelmi létesítményben a viszonteladóknak egy naptári héten belül értékesített mennyiség nem haladja meg az adott naptári héten beérkezett alapanyag - előkészített hús, húskészítmény és halászati termék esetében a feldolgozatlan állati eredetű alapanyag - mennyiségének 25%-át, de hús esetében legfeljebb az 5 tonnát, ezen felül húskészítmény esetében legfeljebb az 500 kg-ot, darált hús és előkészített hús esetében legfeljebb az 500 kg-ot, előkészített halászati termék esetében hetente legfeljebb az 1 tonnát; a viszonteladó vendéglátó egység, vagy olyan kiskereskedelmi egység része, amelyben kizárólag a végső fogyasztónak értékesítenek állati eredetű élelmiszert, vagy amely nem a 853/2004/EK rendelet alapján engedélyezendő létesítmény.

Vonatkozó jogszabályok

az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII.23.) FVM -EüM együttes rendelet 1. § (2) bekezdés, 5. § (2) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés; 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 6. § (1) bekezdés; A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1); a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§ (1), (3) Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 35. § (3) bekezdés, 45. § (5) bekezdés, 47/B. §; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 82. §, 98. § (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §; az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 7. pontja; az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelet 1. cikke (5) bekezdése b) pontjának (ii) alpontja

Kulcsszavak

marginális, kereskedelmi tevékenység körében végzett élelmiszer előállítás, kereskedelmi előrecsomagolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858