Akadálymentes verzió

Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely bejelentése

Kódszám

ELELM00047

Az ügy rövid leírása

Azon élelmiszer-vállalkozók - beleértve a forgalmazó egységeket, bértárolási tevékenységet végző vállalkozásokat, és az élelmiszer előállító egységeket -, akik első magyarországi tárolási helyet üzemeltetnek, kötelesek tevékenységüket az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak, elsődleges termelésből származó, nem állati eredetű alaptermék esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalának bejelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Első magyarországi tárolási helyet üzemeltető vállalkozások, de magánszemélyek is lehetnek
Meghatalmazásra lehetőség van.

Kizáró okok: Meghatalmazásra lehetőség van.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentést tevő élelmiszer-vállalkozó:
a) természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatok, lakcíme, telephelye, elérhetősége, adóazonosító jele,
b) jogi személy esetén a (cég)neve, adószáma, székhelye, telephelye, statisztikai számjele, elérhetősége,

c) a tevékenysége,
d) a tevékenység végzésének helye,

Milyen iratok szükségesek?

Nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

eljárási díj/illeték mentes

Hol intézhetem el?

létesítmény telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, elsődleges termelésből származó, nem állati eredetű alaptermék esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nem születik érdemi döntést tartalmazó határozat, nyilvántartásbavételi kényszer nincs, ez esetben csak bejelentési kötelezettség van, ezért fellebbezési lehetőség nincs.

Jogorvoslati lehetőség részletei: döntés nem születik

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): döntés nem születik

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): döntés nem születik

A benyújtási határidő: döntés nem születik

A fellebbezési illeték mértéke: döntés nem születik

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Melyik vállalkozónak kell a tevékenységet bejelenteni?
A bejelentési kötelezettség az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető vállalkozóra vonatkozik, azaz a harmadik országból vagy tagállamból érkező szállítmányt fogadó feldolgozó élelmiszer-előállítóra, illetve forgalmazási tevékenységet végző logisztikai központra, elosztó helyre, hűtőházra, nagykereskedelmi raktárra és egyéb kereskedelmi egységet üzemeltető vállalkozóra.
Azoknál a kereskedelmi láncoknál, ahol először logisztikai központba történik a beszállítás, csak a logisztikai központot kell bejelenteni első tárolási helyként.
Amennyiben a szállítmány logisztikai központban, elosztó központban, hűtőházban, raktárban stb. történő kirakodás nélkül, közvetlenül a végső fogyasztónak értékesítő egységekbe érkezik, akkor a végső fogyasztónak értékesítő egység számít első tárolási helynek. Ha a szállítólevélen szereplő feladási hely egy magyarországi telephely, de valójában a termék közvetlenül külföldről érkezik, a szállító felelőssége, hogy erről tájékoztassa az első tárolási helyet üzemeltető vállalkozót.
Az első tárolási hely helyett az adatszolgáltatást átvállalhatja az élelmiszer tulajdonosa vagy az élelmiszer szállítója, ebben az esetben az erről szóló írásos megállapodást az első tárolási helyet üzemeltető vállalkozónak kötelessége megküldeni a hatóságnak.

Fontosabb fogalmak

1. első magyarországi tárolási hely: a Magyarország területén lévő létesítmény, ahova a harmadik országból vagy tagállamok közötti kereskedelemből származó élelmiszert forgalomba hozatal, illetve feldolgozatlan vagy feldolgozott termék előállítás céljára először betárolták;
2. harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli ország;
3. Élelmiszer: azon feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet emberek fogyasztanak el. Beletartozik az ital, rágógumi, valamint az előállítás során során szándékosan hozzáadott bármely anyag, pl. a víz.
4. Elsődleges termelésből származó nem állati eredetű termékek: amelyek nem esetek át feldolgozáson, és amelyeket nem manipuláltak lényegesen, azaz nem daraboltak, szeleteltek, daráltak, őröltek, nem törtek, nem fejtettek ki, nem préseltek, nem fagyasztottak, nem olvasztottak ki.

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszer-előállítással és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövetésről szóló 3/2010. (VII.5.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés, 4.§ (1), (2), (3) bekezdés;  Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 35. § (3) bekezdés, 45. § (5) bekezdés, 47/B. §; az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet 2. cikk

Kulcsszavak

első magyarországi tárolási hely, első betárolási hely, elsődleges termelésből származó nem állati eredetű termék

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858