Akadálymentes verzió

Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és jövedelmekre, keresetekre vonatkozó, a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejelentett adatok egyeztetésére irányuló hatósági eljárás megindítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00043

Az ügy rövid leírása

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás a biztosított jogviszonyaira és kereseteire vonatkozó hatósági egyeztetési eljárás, melyet naptári évenként egyszer, kizárólag elektronikus úton lehet előterjeszteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Valamennyi ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy.

Kizáró okok: Képviseletre a személyes adatok védelméről szóló szabályozás miatt nincs lehetőség, mert az eljárás iránti kérelem benyújtásához az érintett ügyfélnek ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkeznie,

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az ÁNYK űrlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Ha igénylő átvette/elektronikus tárhelyén megtekintette a részletes kimutatást a nyilvántartásban szereplő biztosítási idejéről, az értesítés vele való közlését követő hatvan napon belül jeleznie kell azokat az általa ismert adatokat, amelyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal. Az ügyfél csatolhat is okmányokat a még el nem ismert idejére vonatkozóan.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv.

Ügyintézés határideje

Az egyeztetési eljárás ügyintézési határideje hatvan nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van. Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság első fokú döntései ellen közvetlenül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság első fokú döntései ellen közvetlenül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevélnek tartalmaznia kell:

  • a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, és
  • határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint
  • ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per vitelére is vonatkozik, az erre való utalást.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni (1081 Budapest, Fiumei út 19/a.), az első fokú döntést hozó járási hivatalnál kell benyújtani.

A keresetlevelet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság első fokú döntései ellen a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni, és jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz.

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap.

A fellebbezési illeték mértéke:  A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hogy lehet az eljárást megindítani?
Az eljárás lefolytatását kérelem alapján, csak elektronikus úton lehet megindítani, ehhez az ügyfélnek ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkeznie.
Az eljárás hogy történik?
A kérelem benyújtását illetve az egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását követő 10 napon belül, a nyugdíjbiztosítási szerv értesíti a biztosítottat/volt biztosítottat az eljárás menetéről, továbbá részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott adatokról. Az igazgatási szerv végzésben küldi ki a központi nyilvántartás alapján elismerhető biztosítási időket részére, ennek kézhezvétele után igénylőnek 60 napon belül, ÁNYK nyomtatványon kell jelezni, hogy elfogadja-e a végzésben szereplő kimutatást. Ha nem, akkor közölni kell az igénylő szerint eltérő vagy hiányzó adatokat, ha van erre vonatkozó okmány, azt be kell mutatni, és további vizsgálat kezdődik.

Fontosabb fogalmak

Központi elektronikus szolgáltató rendszer - központi rendszer: az elektronikus közszolgáltatások nyújtását, illetve igénybevételét támogató központi informatikai és kommunikációs rendszerek együttese.
Ügyfélkapu
: az elektronikus ügyintézéshez Ügyfélkapu létesítése szükséges, amely a kormányzat elektronikus azonosító rendszeréhez való hozzáférést jelent. Az Ügyfélkapu biztosítja a felhasználók számára, hogy egyszeri belépéssel kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervek egész hálózatával. Az Ügyfélkapu használatához regisztráció szükséges. További információk az Ügyfélkapuról: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
ÁNYK nyomtatvány: az általános nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül kitölthető űrlap. Egyes hatósági eljárásokban használatos nyomtatványokat az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal lehet kitölteni. A program telepítésével és használatával kapcsolatban további információk a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok honlapon érhetők el.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm.rendelet 3. §

Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/B. § (6) bekezdés

Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/B. § (2), (3), (5), (7) bekezdés

Kulcsszavak

adategyeztetési eljárás, szolgálati idő, elektronikus ügyintézés, ügyfélkapu

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858