Akadálymentes verzió

Adategyeztetési eljárás iránti kérelem nemzetközi érintettségű ügyben

Kódszám

NYUFI00013

Az ügy rövid leírása

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás a biztosított jogviszonyaira és kereseteire vonatkozó hatósági egyeztetési eljárás, melyet naptári évenként egyszer, kizárólag elektronikus úton lehet előterjeszteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Valamennyi ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az ÁNYK űrlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Ha igénylő átvette/elektronikus tárhelyén megtekintette a részletes kimutatást a nyilvántartásban szereplő biztosítási idejéről, az értesítés vele való közlését követő hatvan napon belül jeleznie kell azokat az általa ismert adatokat, amelyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal. Az ügyfél csatolhat is okmányokat a még el nem ismert idejére vonatkozóan.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az adategyeztetési eljárás lefolytatása iránti igényt az igénylő a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél is előterjesztheti, a kérelmet azonban a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a) bírálja el.

Ügyintézés határideje

Az egyeztetési eljárás ügyintézési határideje 75 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Ha elsőfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el, akkor van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Ha elsőfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el, akkor a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés terjeszthető elő annál a hatóságnál, amely a megtámadott döntést hozta. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.


Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Budapest Főváros Kormányhivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a)

A benyújtási határidő:

A fellebbezést az első fokú döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hogy lehet az eljárást megindítani?
Az eljárás lefolytatását kérelem alapján, csak elektronikus úton lehet megindítani, ehhez az ügyfélnek ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkeznie.

Az eljárás hogy történik?
A kérelem benyújtását illetve az egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását követő 5 napon belül, a nyugdíjbiztosítási szerv értesíti a biztosítottat/volt biztosítottat az eljárás menetéről, továbbá részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott adatokról. Az igazgatási szerv végzésben küldi ki a központi nyilvántartás alapján elismerhető biztosítási időket részére, ennek kézhezvétele után igénylőnek 60 napon belül, ÁNYK nyomtatványon kell jelezni, hogy elfogadja-e a végzésben szereplő kimutatást. Ha nem, akkor közölni kell az igénylő szerint eltérő vagy hiányzó adatokat, ha van erre vonatkozó okmány, azt be kell mutatni, és további vizsgálat kezdődik.

Fontosabb fogalmak

Központi elektronikus szolgáltató rendszer - központi rendszer:
az elektronikus közszolgáltatások nyújtását, illetve igénybevételét támogató központi informatikai és kommunikációs rendszerek együttese.

Ügyfélkapu
: az elektronikus ügyintézéshez Ügyfélkapu létesítése szükséges, amely a kormányzat elektronikus azonosító rendszeréhez való hozzáférést jelent. Az Ügyfélkapu biztosítja a felhasználók számára, hogy egyszeri belépéssel kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervek egész hálózatával. Az Ügyfélkapu használatához regisztráció szükséges. További információk az Ügyfélkapuról: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

ÁNYK nyomtatvány: az általános nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül kitölthető űrlap. Egyes hatósági eljárásokban használatos nyomtatványokat az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal lehet kitölteni. A program telepítésével és használatával kapcsolatban további információk a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok honlapon érhetők el.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/B. §

Kulcsszavak

adategyeztetési eljárás, szolgálati idő, elektronikus ügyintézés, ügyfélkapu, szociális biztonsági/szociálpolitikai egyezmények, koordinációs rendeletek

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858