Akadálymentes verzió

Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül

Kódszám

NYUFI00130

Az ügy rövid leírása

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megváltozott munkaképességű özvegy, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy, továbbá az árva részére kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető.
A kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az igénylő, törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja.Kizáró okok: Nem kötelező a személyes eljárás. Az ügyben meghatalmazott, törvényes képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhető azonosító adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.
A célszerűen csatolandó dokumentumok körét az ügyféltájékoztató tartalmazza.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kivételes nyugellátás-emelés iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ.


Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Jogorvoslatnak helye nincs.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése tárgyában - hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen időközönként kérhető az emelés?
3 évente kérhető, de ha a körülmények vagy az élethelyzet indokolja, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ főigazgatójának engedélye alapján, kérelemre korábban is megállapításra kerülhet.

Kinek nem engedélyezhető méltányossági nyugdíjemelés? Méltányossági nyugdíjemelés nem engedélyezhető annak, aki nem nyugellátásban részesül. Ilyen pl. a baleseti járadék, a rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás.


Mi számít különös méltánylást érdemlő körülménynek? Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők eltartása).

Fontosabb fogalmak

Megváltozott munkaképességű: az a személy, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.

Különös méltánylást érdemlő körülmény: Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek).

Rendszeres pénzellátás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás (pl. táppénz, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), korhatár előtti ellátás, ápolási díj).

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény 64. § (1) bekezdése, 66. §,  81. § (1) bekezdés, 95. § (4) bekezdés

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés, 72/B. §, 6. számú melléklet

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 4. § (1) bekezdés

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL törvény 15. § (7) bekezdés, 26. §, 37. § (3),(5) bekezdés, 40. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

kivételes emelés; nyugdíjemelés; méltányosság;"3 évente járó emelés".

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858