Akadálymentes verzió

Állapotrosszabbodásra hivatkozással baleseti fokozatnak megfelelő járadék megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00013

Az ügy rövid leírása

A baleseti fokozat változása esetén a baleseti járadék összegét az új fokozatnak megfelelően módosítani kell.
A baleseti járadék módosításánál, illetőleg újbóli megállapításánál azt az átlagkeresetet kell figyelembe venni, amelynek alapján a baleseti járadékot utoljára megállapították.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Az igénylő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Kizáró okok: Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét, folyósítási törzsszámát.

Milyen iratok szükségesek?

Baleseti ellátás csak az üzemi baleset tényét megállapító határozat bemutatása esetén állapítható meg.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A baleseti járadék iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap. Ha az egészségi állapot szakkérdését is vizsgálni kell, az ügyintézési határidő 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv – országos illetékességgel – a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, ezért a fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntést meghozó járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani.

A benyújtási határidő: A fellebbezést a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül kell előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

2005 óta baleseti járadékban részesülök, az előző felülvizsgálat óta véleményem szerint állapotom rosszabbodott. Kérhetem-e a baleseti járadék felemelését?
Igen, az állapotrosszabbodás iránti kérelmet írásban, a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell megküldeni.
Amennyiben Ön
a) a hatósági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozik,
b) a nyugellátást vagy más ellátást szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény alkalmazásával kell megállapítani,
c) a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik,
az állapotrosszabbodás iránti kérelmet  Budapest Főváros Kormányhivatalának – nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró – VIII. Kerületi Hivatala részére kell megküldeni.

Állapotváltozás esetén hogyan fogják módosítani a baleseti járadék összegét?
Állapotváltozás esetén a járadék összegét az új fokozatnak megfelelően kell módosítani (csökkenteni vagy emelni).


Fontosabb fogalmak

Baleseti fokozat: az üzemi baleset okozta egészségkárosodás fokától függ. Az egészségkárosodás fokának megfelelően
a) az 1. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 14-20 százalék,
b) a 2. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 21-28 százalék,
c) a 3. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 29-39 százalék,
d) a 4. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 39 százalékot meghaladó mértékű.

Állapotváltozás:
A rehabilitációs hatóság szakkérdésként vizsgálja a baleseti egészségkárosodás mértékét.  Az állapotváltozás időpontját a szakkérdés vizsgálata során rögzíteni kell.

Vonatkozó jogszabályok

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kulcsszavak

állapotrosszabbodás, baleseti járadék, baleseti egészségkárosodás, üzemi baleset

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858