Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Bányászok egészségkárosodási járadékra való jogosultság megszüntetése iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00022

Az ügy rövid leírása

A járadékra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a járadékra jogosult a járadék folyósításának megszüntetését kéri, továbbá akkor, ha a járadékos jogszabályban foglalt feltételeknek már nem felel meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Bármely természetes személy, illetve törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - a kérelem adatlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét,és  lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bányászok egészségkárosodási járadékának megszüntetése iránti kérelem illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv, a járási hivatal, amelyek illetékességi területét a kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő negyvenöt nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Az első fokú határozat ellen van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az egészségkárosodási járadék megszüntetését követően megállapítható-e ismételten az ellátás?

A járadékra való jogosultság a megszüntetés után újból megállapítható, ha az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet 5/F. §-ban meghatározott jogosultsági feltételek ismételten fennállnak.

A jogosultsági feltételek:
  • egészségkárosodása legalább 29%-os mértékű, és
  • saját jogú nyugellátásra nem jogosult, és
  • nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben, jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben,
  • a járadék megállapításakor keresőtevékenységet nem folytat, és
  • a keresőtevékenység megszűnését megelőzően megváltozott munkaképességére, illetve egészségkárosodására tekintettel a bányászokat megillető keresetkiegészítésben vagy átmeneti keresetkiegészítésben részesült.

Járadékra jogosult az a személy is, aki
  • bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél legalább 10 évet földalatti munkakörben töltött el, és
  • bányászati tevékenysége következtében legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és
  • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesült, és
  • saját jogú nyugellátásra nem jogosult és nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben, jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben.

Vonatkozó jogszabályok


az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 68/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kulcsszavak

bányász, egészségkárosodási járadék, megszüntetés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858