Akadálymentes verzió

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról

Kódszám

NYBIZ00036

Az ügy rövid leírása

A biztosított, volt biztosított hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti
  • a megszerzett szolgálati idejéről,
  • a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idejéről,
  • a korkedvezményre jogosító időkről, illetve
  • a kérelem irányulhat a kormánytisztviselői jogviszonyokra.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A biztosított, és a volt biztosított, illetve meghatalmazottja, vagy törvényes képviselője.

Kizáró okok: Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el. Elektronikus ügyintézést azonban csak az vehet igénybe, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum. A célszerűen csatolandó dokumentumok körét az ügyféltájékoztató tartalmazza.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hatósági bizonyítvány iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni (1081 Budapest, Fiumei út 19/a.), az első fokú döntést hozó járási hivatalnál kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokú döntést hozó hatósághoz.

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezést az első fokú döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hogyan kaphatok hatósági bizonyítványt a biztosítási jogviszonyaimról?
Az ügyfél kérelmet nyújt be a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz, amelyen feltünteti azokat a tényeket, adatokat (biztosításban töltött időszakok, foglalkoztatók adatai, stb.), amelyek igazolására a hatósági bizonyítványt kéri.

Mikor kapom meg a hatósági bizonyítványt?
Az ügyintézési határideje 15 munkanap.

Fontosabb fogalmak

Hatósági bizonyítvány kiadása: az ügyfél kérelmére valamely tény, állapot vagy egyéb adat igazolása, amelyet a hatóság nyilvántartása tartalmaz.
Egyeztetési eljárás: az ügyfél, azaz a biztosított, volt biztosított biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaira és kereseteire, jövedelmeire vonatkozó, nyilvántartásba bejelentett adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosítottal, volt biztosítottal hatósági eljárás keretében egyezteti.
Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX törvény 5. § szerinti jogviszonyok (pl. munkaviszony, megbízási jogviszony, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő).
Szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény külön határozza meg.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet 2-3. §,
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm.rendelet
Eljárási szabályok:
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés, 71-73. §, 82.§ (1)-(3) bekezdés, 83. §, 98-102. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 4. § (1) bekezdés h) pontja, 18. §, 72. § (3) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, 96. §, 96/A. § (1) bekezdés, 96/B. §, 96/D. §, 96/E. §,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §,
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-i) pontja,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (6) bekezdés,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdés

Kulcsszavak

hatósági bizonyítvány, igazolás, adategyeztetés, szolgálati idő, jogosultsági idő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858