Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Igazolás iránti kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány (E 106, E 109, E 120, E 121/ S072, S073, S1) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban fennálló jogosultság esetén

Kódszám

EGBIZ00039

Az ügy rövid leírása

Az a személy, aki valamely EGT tagállamban rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, azonban a lakóhelye szerinti tagállam ettől eltérő országban található jogosultságának igazolására, a külföldi illetékes intézmény által kiállított jogosultság igazolás alapján természetbeni ellátások teljes körére válik jogosulttá E 106, E 109, E 120 és E 121 jelű nyomtatványok nyilvántartásba vételét követően.
A jogosultság igazolást a külföldi biztosító állítja ki, és továbbítja a lakóhely szerinti összekötő szerv számára. Az illetékességgel rendelkező fővárosi/megyei kormányhivatal az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vizsgálatát követően bejegyzi a jogosultság kezdő időpontjától a természetbeni ellátásokhoz való hozzáférést.
A jogosultság visszautasításának tényét szintén a fenti nyomtatványok "B" része tartalmazza. Az eljárást támogató informatikai rendszer segítségével történő nyilvántartásba vételt követően az ügyfél részére tájékoztató kerül kiküldésre a nyomtatvány eredetivel egyező példányával egyidejűleg.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti bejegyzések mindegyikénél az illetékes intézmény adja ki az érintett személy részére az Európai Egészségbiztosítási Kártyát is. Fontos hangsúlyozni, hogy a másik tagállam biztosítója által kiállított nyomattványon szereplő személyek jogosultságát kizárólag abban az esetben lehet Magyarországon bejegyezni, ha egyébként Magyarországon nem áll fent jogviszonyuk.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, a magyarországi lakóhelyről való kijelentkezésről szóló információ, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a jogosultság igazolására vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

A jogosultság igazolások (E jelű) kiadásához szükséges dokumentumok: Közösségi Koordinációs Rendeletek szabályaiból származó jogosultságot igazoló dokumentum, TAJ szám képzéshez szükséges személy adatait igazoló okmányok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

bármely fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nyilvántartásba vétel elutasítása esetén: fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): első fokon eljáró fővárosi6megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
Az új lakóhelyem szerinti intézmény mikor kapja meg a jogosultságomat igazoló nyomtatványt? A Ket. szerinti ügyintézési határidőn 21. napbelül.
Hol kapom meg az EU kártyámat? Az EU kártya kiállítására a jogosultságot igazoló illetékes intézmény rendelkezik hatáskörrel.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, zárult biztosítási jogviszony, EGT államok, összekötő szerv, jogosultság igazolása.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 34-36. §, 883/04/EK rendelet 17. cikk, 22. cikk, 24-26. cikk, 987/2009/EK rendelet 24. cikk, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §, 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont ; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. §, 39. §, 71. §; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. §, 27. §, 71. §, 883/04/EK rendelet 17. cikk, 22. cikk, 24-26. cikk, 987/2009/EK rendelet 24. cikk, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés; 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 3. § (3) bekezdés, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, jogosultság, EGT államok, igazolás a magyarországi lakóhely kijelentéséről, a külföldi lakóhely bejelentéséről.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858