Akadálymentes verzió

Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány (E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén

Kódszám

EGBIZ00040

Az ügy rövid leírása

Az a személy, aki valamely EGT tagállamban biztosított, lakóhelye azonban ettől eltérő másik tagállamban van, jogosultságának igazolására, a külföldi illetékes intézmény által kiállított jogosultság igazolás alapján természetbeni ellátások teljes körére válik jogosulttá E 106, E 109, E 120 és E 121 jelű nyomtatványok nyilvántartásba vételét követően.
Az illetékes intézmény a jogosultság megszűnését követően értesíti a lakóhely szerinti állam biztosítóját a korábban fennált jogosultság megszűnéséről.
Ezt követően a jogosultság megszűnésének visszaigazolása megtörténik, ezzel egyidejűleg a jogosultság vizsgálat esetén az egészségügyi szolgáltatónál piros lámpa jelzi, hogy bár érvényes TAJ számmal rendelkezik, azonban jogosultsága rendezetlenné vált.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személy azonosításra alkalmas adat, biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a jogosultság megszűnésének igazolására vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

A jogosultság igazolások (E jelű) kiadásához szükséges dokumentumok: Közösségi Koordinációs Rendeletek szabályaiból származó jogosultságot igazoló dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

bármely fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A lakóhelyem/tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a jogosultságom megszűnését igazoló nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 30 nap - belül.
Külföldön fennálló biztosítási jogviszonyom mely nappal szűnik meg? A külföldön fennálló biztosítási jogviszony megszűnésének napja minden esetben az illetékes intézmény által közölt időpont. E tekintetben a nyomtatvány megérkezésének napja nem releváns.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, zárult biztosítási jogviszony, EGT államok, összekötő szerv, jogosultság igazolása.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 34-36. §, 883/04/EK rendelet 17. cikk, 22. cikk, 24-26. cikk, 987/2009/EK rendelet 24. cikk, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 12/A. § (6) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §, 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont ; A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §, A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. §, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 12/A. § (6) bekezdés; 319/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet az egészségbiztosítási szervekről 4. § (2) a) pont af) alpont, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet 12/A. § (6) bekezdés.

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, jogosultság, EGT államok, bejegyzés dátuma.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858