Akadálymentes verzió

A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a fogyasztásmérő berendezés leolvasása, ellenőrzése, cseréje végett

Kódszám

JARAS00014

Az ügy rövid leírása

A földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében a járásbírósághoz fordulhat, amennyiben a felhasználó akadályozza vagy meghiúsítja:
a fogyasztásmérő berendezés leolvasását, ellenőrzését, cseréjét.
A járásbíróság határozatában
a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének
a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A felhasználó számára földgázszolgáltatási tevékenységet végző földgázelosztó.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A földgázelosztó gazdálkodó szervezet neve, székhelye, cégjegyzékszáma képviselője;
A felhasználó neve, a fogyasztási hely címe, a kötelezettség önkéntes teljesítése érdekében tett intézkedések adatai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az első fokú nemperes eljárásért az illeték mértéke – ha az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete másként nem rendelkezik – az eljárás tárgya értékének 3%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 250 000 forint.

Hol intézhetem el?

Járásbíróság

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető

Jogorvoslati lehetőség részletei: Járásbíróság

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): 15 nap

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke ítélet elleni fellebbezés esetében 8%, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 2 500 000 forint.

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e helye fellebbezésnek? Hol kell benyújtani?
A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a közléstől számított 15 napon belül kell előterjeszteni az első fokú bíróságnál.
Melyik az illetékes hatóság?
Az eljárásra az alperes lakóhelye szerinti járásbíróság illetékes.

Fontosabb fogalmak


Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a gázmérőhely, a fogyasztói főcsap vagy a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó van, ide nem értve a közvetlen szállítóvezetéki felhasználó ellátását szolgáló gázátadó állomást.
Felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Vonatkozó jogszabályok

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés a) pont;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 42. § (1) bekezdés g) pont, 46. § (1) bekezdés
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

Kulcsszavak

Földgázelosztó, gázszolgáltatás, fogyasztásmérő cseréje, fogyasztási helyre bejutás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858