Akadálymentes verzió

A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedések foganatosítása végett

Kódszám

JARAS00015

Az ügy rövid leírása

A földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében a járásbírósághoz fordulhat, amennyiben a felhasználó akadályozza vagy meghiúsítja:
szerződésszegés vagy szerződés nélküli vételezés esetén a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztést.
A járásbíróság határozatában
a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek
a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A fogyasztó számára földgázszolgáltatási tevékenységet végző földgázelosztó.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A földgázelosztó gazdálkodó szervezet neve, székhelye, cégjegyzékszáma képviselője;
A felhasználó neve, a fogyasztási hely címe, a kötelezettség önkéntes teljesítése érdekében tett intézkedések adatai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az első fokú nemperes eljárásért az illeték mértéke – ha az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete másként nem rendelkezik – az
eljárás tárgya értékének 3%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 250 000 forint.

Hol intézhetem el?

Járásbíróság

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezhető

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Járásbíróság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke ítélet elleni fellebbezés esetében 8%, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 2 500 000
forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e helye fellebbezésnek? Hol kell benyújtani?
A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a közléstől számított 15 napon belül kell előterjeszteni az első fokú bíróságnál.
Melyik az illetékes hatóság?
Az eljárásra az alperes lakóhelye szerinti járásbíróság.

Fontosabb fogalmak


Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a gázmérőhely, a fogyasztói főcsap vagy a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó van, ide nem értve a közvetlen szállítóvezetéki felhasználó ellátását szolgáló gázátadó állomást.
Felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Vonatkozó jogszabályok

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdés b) pont és (4) bekezdés b) pont;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 42. § (1) bekezdés g) pont, 46. § (1) bekezdés
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

Kulcsszavak

Földgázelosztó, gázszolgáltatás felfüggesztése, fogyasztási helyre bejutás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858