Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a felhasználói berendezés ellenőrzése végett

Kódszám

JARAS00016

Az ügy rövid leírása

A földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében a járásbírósághoz fordulhat, amennyiben a felhasználó akadályozza vagy meghiúsítja: a felhasználói berendezés ellenőrzését.

A járásbíróság határozatában a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A fogyasztó számára földgázszolgáltatási tevékenységet végző földgázelosztó.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A földgázelosztó gazdálkodó szervezet neve, székhelye, cégjegyzékszáma képviselője;
A felhasználó neve, a fogyasztási hely címe, a kötelezettség önkéntes teljesítése érdekében tett intézkedések adatai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az első fokú nemperes eljárásért az illeték mértéke – ha az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete másként nem rendelkezik – az
eljárás tárgya értékének 3%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 250 000 forint.

Hol intézhetem el?

Járásbíróság

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezhető

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Járásbíróság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap 

A benyújtási határidő: Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke ítélet elleni fellebbezés esetében 8%, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 2 500 000
forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e helye fellebbezésnek? Hol kell benyújtani?
A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a közléstől számított 15 napon belül kell előterjeszteni az első fokú bíróságnál.
Melyik az illetékes hatóság?
Az eljárásra az alperes lakóhelye szerinti járásbíróság.

Fontosabb fogalmak


Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a gázmérőhely, a fogyasztói főcsap vagy a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó van, ide nem értve a közvetlen szállítóvezetéki felhasználó ellátását szolgáló gázátadó állomást.

Felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Vonatkozó jogszabályok

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdés c) pont és (4) bekezdés c) pont;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 42. § (1) bekezdés g) pont, 46. § (1) bekezdés
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

Kulcsszavak

Földgázelosztó, fogyasztói berendezés ellenőrzése, gázszolgáltatásfogyasztási helyre bejutás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858