Akadálymentes verzió

Ingatlan-nyilvántartási vagy egyéb célú földmérési és térképészeti adatok igénylése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00065

Az ügy rövid leírása

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában (tulajdoni lap I. oldalán és III. oldalán illetve térképen) változást eredményező földmérési munkákhoz, valamint kitűzési munkákhoz igényelt földmérési és térképészeti állami alapadatok szolgáltatása.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bárki

Kizáró okok: Általában jogosultsággal rendelkező földmérő igényel földmérési és térképészeti adatot. Földmérési munka megrendelése alapján a földmérő adatot igényel a járási hivataltól . Földmérési törvény, 5.§ 1. szerint bárki igényelhet földmérési adatot célhoz kötötten de földmérési munkák végzése engedélyhez és végzettséghez kötött.

Milyen adatokat kell megadni?

Igénylő adatai: neve, címe/székhelye, személyazonosító okmány megnevezése, száma, statisztikai azonosító számjele, jogosultság igazolása, Költségviselő adatai, amennyiben nem azonos az igénylővel: neve, címe/székhelye, statisztiaki azonosító számjele, Igényelt adatok: település neve, fekvése, érintett földrészletek helyrajzi száma és darabszáma, adatigénylés célja, változási vázrajz száma. Dijmentesség igazlolása, dátum, kérelmező és átvevő aláírása. Jogi személy/egyéb szervezet esetén bélyegző lenyomata.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez nem kell csatolni egyéb dokumentumot, csupán a személyazonosító igazolványt, illetve jogosultságot igazoló igazolványt bemutatnia.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. A díj mértéke a szolgáltatott földrészlet területének függvényében eltérő, illetve a kért adat jellegében más. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.

Hol intézhetem el?

Járási és kerületi hivatalok

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 8 nap.
A díjat legkésőbb a szolgáltatás teljesítésekor kell megfizetni, illetve az átutalást igazolni. Ha a kérelmező fizetési kötelezettségét az erre vonatkozó felhívástól számított nyolc napon túl teljesíti, az adatszolgáltató a befizetéstől számított harminc napon belül tesz eleget a kérelemnek.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: x

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): x

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): x

A benyújtási határidő: x

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1., Az ingatlan tulajdonosa meg szeretné tudni az ingatlana pontos méreteit, szélességét, hosszúságát. Bárki kérhet földmérési adatot, azonban aki földmérési munkát jogosulatlanul végez, kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot köteles fizetni. A földmérési munka szakképzettséghez kötött tevékenység, így kizárólag jogosultsággal rendelkező szakember végezhet földmérési tevékenységet.
2., Telekhatár vita esetén ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérőt kell megbízni a telekhatárok felmérésével illetve kitűzésével és a vázrajz elkészítésével.

Fontosabb fogalmak

1., változási vázrajz: A változási vázrajz egy földmérő által készített, az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával és annak változását dokumentáló digitális és papír alapú földmérési munkarész.
2., változási állomány: a változással érintett földrészletek határvonalán belül csak az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintő, változás utáni állapotot tartalmazó adatállomány.

Vonatkozó jogszabályok

A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 5.§. 10.§., 1. számú melléklet,
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 27. és 28. számú mellékletek 1. § (11), (12)
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény , 11. § , 5. § (1) (2), 23. § (1)-(3) , 28. § (1), (9)-(10)

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet (Díjvhr.) 12. § és a rendelet melléklete,
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1), (2); 40. § (1)

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006.(X.16.) Kormány rendelet, 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény 72-75.§

Kulcsszavak

épületfeltüntetés, megosztás, kitűzés, összevonás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858