Akadálymentes verzió

Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem

Kódszám

OKMIR00093

Az ügy rövid leírása

A regisztrációs matrica utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével lehetséges. Az engedély kiadása, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél által történő megfizetése után a Nyilvántartó gondoskodik a regisztrációs matrica gyártótól való megrendeléséről.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jármű tulajdonosa, üzembentartója vagy eljárásra jogosult meghatalmazott illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenkegyzett aláírás-mintát és a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot kell bemutatni.

Kizáró okok: képviselet, meghatalmazás lehetséges

Milyen adatokat kell megadni?

A megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása akkor engedélyezhető, ha az azon feltüntetett rendszám vagy vonalkód alapján a matrica még azonosítható. Az utángyártandó – a szélvédőről eltávolított – matricát a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. Az engedély kiadása, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél által történő megfizetése után a Nyilvántartó gondoskodik a regisztrációs matrica gyártótól való megrendeléséről.

Milyen iratok szükségesek?

A megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása akkor engedélyezhető, ha az azon feltüntetett rendszám vagy vonalkód alapján a matrica még azonosítható. Az utángyártandó – a szélvédőről eltávolított – matricát a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A regisztrációs matrica gyártásának engedélyezésére vonatkozó közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárási díja 1550,- Ft

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ( közlekedési igazgatási hatóság).

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap (sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül). 8 napon túl függő hatályú döntést kell hozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés határozat ellen.

Jogorvoslati lehetőség részletei:  a megyei Kormányhivatal a járási (fővárosi kerületi) hivatal által hozott döntés esetén

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): elsőfokon eljárt a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt (15) napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a

A fellebbezési illeték mértéke:

Fontosabb fogalmak

A regisztrációs matrica utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével lehetséges. Az engedély kiadása, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél által történő megfizetése után a Nyilvántartó gondoskodik a regisztrációs matrica gyártótól való megrendeléséről.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont; A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1.§, 42. § (7) bekezdés, 55. §, 56. § és a 12. és 19. számú melléklet;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (1b) bekezdés, 33.§ (1) bekezdés, 71/A. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés, 116. §;

Kulcsszavak

regisztrációs matrica, szélvédő matrica

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858