Akadálymentes verzió

Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00109

Az ügy rövid leírása

A megrongálódott, elhasználódott – de még azonosítható – rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével történik. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a Nyilvántartó gondoskodik a gyártótól való megrendelésről. A megrongálódott rendszámtáblát be kell vonni. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla a nyilvántartásban történő ellenőrzést követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélye alapján gyártható le. Az utángyártás tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Tulajdonos/üzembentartó illetve képviselő vagy meghatalmazott is eljárhat

Kizáró okok: Jelenleg csak személyes ügyintézésre van mód az elekrtonikus ügyintézés fejlesztés alatt áll. Meghatalmazott is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfél-azonosító okmánya, forgalmi engedély bemutatása

Milyen iratok szükségesek?

az megrongálódásról, elhasználódásról szóló jegyzőkönyv,
igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás, új típusú rendszámtábla pótlása esetén az ügyfél nyilatkozata a regisztrációs matrica meglétéről és rértetlenségéről

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése 12 300.-

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

Az ügyintézést követően kerül pótlásra a rendszámtábla, ez általában 3 hét. Jelenleg elektronikus ügyintézésre nincs mód. A megrongálódott, elhasználódott – de még azonosítható – rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével történik. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a Nyilvántartó gondoskodik a gyártótól való megrendelésről. A megrongálódott rendszámtáblát be kell vonni. Az ügyintézési határidő 21 nap. A rendszámtábla pótlását elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is lehet kezdeményezni. (sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül) megtörténik. 8 napon túl függő hatályú döntést kell hozni Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalással tudja teljesíteni az ügyfél. A rendszámtábla utángyártásáról és a rendszámtábla átvételéről a közlekedési igazgatási hatóság értesíti az ügyfelet.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az első fokon eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

A benyújtási határidő: 5 000 Ft.-

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyibe kerül a rendszámtábla utángyártása?
Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése 12 300.-

Hova kell fordulnom, ha pótoltatni szeretném rendszámtáblámat?
A rendszámtábla utángyártását bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál lehet kezdeményezni.

Mi a teendő, ha mindkét renszámtáblám eltűnt a járműről?
Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el.

Mennyi időt vesz igénybe az utángyártás folyamata?
Az utángyártásás átlagosan 3 hét. Az utángyártás ideje alatt lehet egy rendszámtáblával közlekedni? Az utángyártott új típusú rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb harminc napig egy rendszámtáblával is lehet közlekedni.

Értesít valaki, ha megtalálják az elveszett, eltűnt, ellopott rendszámtáblámat?
Ha a közlekedési igazgatási hatóság értesül a hatósági jelzés megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

Fontosabb fogalmak

Rendszámtábla: A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Nyilvántartó tulajdonát képezi. A rendszámtábla gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság azzal történő ellátása a Nyilvántartó, igazgatási szolgáltatási díj ellenében az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság feladatkörébe tartozik. A sorozatban előállított rendszámtábla: kiadására kerül sor, ha a jármű eltérő üzemeltetése, vagy egyéb körülmény más rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé. A sorozatban előállított rendszámtábla három betűjelből és három számjegyből áll. Az ilyen típusú rendszámtábla követi a jármű jogi sorsát. A járműre felszerelt sorozatban előállított rendszámtábla a jármű tulajdonosának kérelmére egyénileg kiválasztott rendszámtáblának minősíthető. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása. Egyedileg előállított rendszámtábla: ha közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik - a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből álló rendszámtábla legyártása és használata. Az egyedileg előállított rendszámtábla esetén a 0 (nulla) számjegy önállóan nem alkalmazható. Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámtáblát a jogosított más járművére a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) engedélyével átszerelheti. A rendszám egyéni jellegéről a jogosított lemondhat, ilyenkor a rendszám sorozatban előállított rendszámmá válik és követi a járművet. A rendszám egyedi jellege viszont nem szűntethető meg. Rendszámtábla pótlása: Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla a nyilvántartásban történő ellenőrzést követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélye alapján gyártható le. Az utángyártás tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell. Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el. Az elveszett, eltulajdonított regisztrációs matrica utángyártása nem engedélyezhető. A járművet ebben az esetben át kell rendszámozni. A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem engedélyezhető.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 75. § , 50. § (1) bekezdés, 56. § (2) és (6) bekezdés, 58. §, 53. § (1) bekezdés, 1. § (1) bekezdés a)-b) pont, 19. melléklet V. A), B),

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (1b) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 40. §, 71/A. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklet 8.,

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. §, 3. §, 9. §, 19. §, 21. §,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

elveszett, megsemmisült, eltulajdonított, rendszámtábla, megrongálódás, utángyártás, pótlás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858