Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése

Kódszám

NEPEG00056

Az ügy rövid leírása

Gyógyszerész által végzett gondozási tevékenység mely magába foglalja többek közt a beteg gyógyszerhasználatának szakmai segítségét, továbbá egészségtudatos életvitelének kialakítását.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: gyógyszertár működtetője és személyi jogos gyógyszerésze, illetve intézeti főgyógyszerész

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A gyógyszertár megnevezése, pontos címe, elérhetősége (telefonszám, elektronikus levélcím), létesítési és működési engedély száma, működtető megnevezése, működtető székhelyének címe, társaság képviseletére (cégjegyzésre) jogosult személy,  elérhetősége (telefonszám, elektronikus levélcím)
2. A személyi jogos gyógyszerész/intézeti vezető főgyógyszerész neve, elérhetősége (telefonszám, elektronikus levélcím)
3. A gyógyszerészi gondozásban részt vevő gyógyszerész neve, működési nyilvántartási száma, elérhetősége (telefonszám, elektronikus levélcím)
4. A gyógyszerészi gondozás tevékenység megnevezése, kezdő napja

Milyen iratok szükségesek?

1. a A gyógyszertár működtetőjének és személyi jogos gyógyszerészének, illetve intézeti főgyógyszerészének nyilatkozata a jogszabályban és a közzétett szakmai protokollokban előírt tárgyi feltételek meglétéről, továbbá arról, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket folyamatosan biztosítja
2. Igazolás benyújtása a folyamatos továbbképzés keretében az erre irányuló program elvégezésről

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ügyben eljárás nem indul, ezért a bejelentés illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal (területileg illetékes tisztifőgyógyszerész)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezési lehetőség nem áll rendelkezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kell e fizetni a bejelntésért? - Nem.
2. Kinek kell benyújtania a bejelentést? - A gyógyszertár működtetője és személyi jogos gyógyszerésze, illetve intézeti gyógyszertár esetében a működtető és az intézeti főgyógyszerész.
3. Szükséges e valamilyen képzettség hozzá? - A tevékenységet csak olyan gyógyszerész végezheti, aki rendelkezik a szükséges továbbképzéssel.
4. Mennyi az ügyintézés határideje? - 21 nap.

Fontosabb fogalmak

a.) gyógyszerészi gondozás: a gyógyszerész által önként vállalt, felelősen végzett, dokumentált tevékenység, melynek célja együttműködésben az orvossal a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia elősegítésén túl, a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának elősegítése, megfelelő gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttműködő készségének növelése, életminőségének javítása, minőségileg kontrollált körülmények között;
b.) közforgalmú gyógyszertár: a lakosság közvetlen és teljes körű gyógyszerellátását biztosító olyan egészségügyi intézmény, amely a teljes körű gyógyszerellátás keretében magisztrális gyógyszerkészítést is végez;
c.) fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részeként működő, de azzal nem azonos telephelyű, vagy mozgó egységként működtetett, a lakosság közvetlen gyógyszerellátását biztosító egészségügyi intézmény;
d.) intézeti gyógyszertár: a fekvőbetegellátást végző intézmény részeként működő, annak teljes körű gyógyszerellátását végző egészségügyi intézmény, mely szaktevékenységként közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatokat is végezhet;
e.) kézigyógyszertár: a háziorvos, házi gyermekorvos gyógyító munkájához szükséges, a gyógyszerek meghatározott körét szolgáltató ellátási forma;
f.) személyes gyógyszertár működtetési jog: szakmai gyakorlattal rendelkező gyógyszerész részére, adott közforgalmú gyógyszertár vezetésére és működtetésére szóló engedély

Vonatkozó jogszabályok

a.) A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet 36/A. § (2), (6)  bekezdés;
b.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont, 34. § (1)  bekezdés, 40. § (1) bekezdés,; 
c.) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. § 16-20., 26. pont;
d.) Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet;
e.) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás szakmai protokolljának kiadásáról - Egészségügyi Közlöny LX. évfolyam 21. szám, megjelent: 2010. novemeber 16.

Kulcsszavak

gyógyszerészi gondozás, gyógyszerészeti gondozás, gyógyszertár, gondozási tevékenységegészség, gondozási tevékenységegészség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858