Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a kormányablakokban és okmányirodákban az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a legalább 1,5 m védőtávolságot,

az ügyféltérben várakozók száma korlátozható,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Javasoljuk az előzetes online időpontfoglalás (a lejárt személyi okmányok esetében Ügyfélkapu azonosítás nélkül is használható), valmint a magyarorszag.hu oldalon elérhető elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét.

Vigyázzunk egymásra!

Területi Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (NFA) szembeni tartozásra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00074

Az ügy rövid leírása

A kormányhivatal az ügyfél munkáltató kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy nincs nyilvántartott köztartozása a Nemzeti Foglalkoztatási Alappal szemben. Meg kell határoznia, mely hatóság eljárása során kívánja felhasználni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Munkáltatók (jogi személy)

Kizáró okok: Meghatalmazott útján is eljárhat (tekintve az ügyfél jellegére)

Milyen adatokat kell megadni?

A cég neve, székhelye, adószáma, ügyvezető neve, ügyintéző neve és telefonszáma

Milyen iratok szükségesek?

kérelem, meghatalmazás, ha nem a hivatalos képviselő jár el az ügyben

Milyen költségei vannak az eljárásnak?


Nem kell illetéket leróniuk azoknak az ügyfeleknek, akik az illetékről szóló 1990.évi XCIII törvény 5. § (1) és (2) bekezdése alapján teljes személyes illetékességben részesülnek, illetve
– szükség esetén – csatolják az illetékről szóló 1990.évi XCIII törvény 5. § (3) bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozatot.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályok

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Amit még érdemes tudni (GYIK)

K: Illetékmentes az eljárás? Válasz: Alapesetben nem.
K: Mi a teendő, ha a kérelmet nem a cég hivatalos képviselője írja alá? Válasz: Amennyiben a kérelmet nem a cég hivatalos képviseletére jogosult személy írja alá, szabályos meghatalmazást is csatolni kell, amelyen szerepel a cégszerű aláírás (meghatalmazó), a meghatalmazott olvasható neve, aláírása, lakcíme és személyi igazolványának száma, továbbá két tanú megnevezése, aláírása, lakcíme.

Fontosabb fogalmak

Cégszerű aláírás: olyan aláírás, amelyet a cég cégjegyzése jogosult tagja (ügyvezető, cégvezető, stb.) az aláírási címpéldánynak megfelelően ír alá, vagy 
a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása.

Vonatkozó jogszabályok

1990. évi XCIII. törvény az illetékről 33. § (2) bekezdés 15. pont ,
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról ,
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 17. § , 95. §, 50. §, 112. §, 116 § (1-2) bekezdés és 118. § (3) bekezdés,
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 56. § (3) bekezdés,
66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Kulcsszavak

Nemzeti Foglalkoztatási Alap, NFA, hatósági bizonyítvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858