Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem szociális hozzájárulási adókedvezményhez

Kódszám

MUNKP00098

Az ügy rövid leírása

Ha az ügyfél kéri, a hatóság hatósági bizonyítványt ad ki számára tény, állapot vagy egyéb adat igazolására. Ennek tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.
A tartósan álláskereső személyt munkaviszonyban foglalkoztató adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg.

A részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint után 19,5 százalék adómértékkel megállapított összeggel a foglalkoztatás első két évében, és legfeljebb 100 ezer forint után a 19,5 százalék adómérték 50 százalékával megállapított összeggel a foglalkoztatás harmadik évében.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Tartósan álláskereső. (Természetes személy, álláskereső, pályakezdő)

Kizáró okok: Meghatalmazásra is van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfél személyes okmányai (Személyi ig. lakcímkártya)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai

Ügyintézés határideje

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni.Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni. A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem releváns.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem releváns.

A benyújtási határidő: Nem releváns.

A fellebbezési illeték mértéke: Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen esetben kérhetem szociális hozzájárulási adókedvezményhez a hatósági bizonyítvány kiállítását?
Válasz: Abban az esetben ha tartós álláskeresőnek minősül. A törvény alapján az minősül tartósan álláskeresőnek, akit az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott. A 275 nap és a 183 nap számítása során a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát  be kell számítani.

A járási hivatal melyik szervezeti egységénél kérhetem a hatósági bizonyítvány kiállítását?
Az álláskeresői nyilvántartásba vétel szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal Foglalkoztatási Osztályán.  

Fontosabb fogalmak

Hatósági bizonyítvány: A hatóság az ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
Tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott. A 275 nap és a 183 nap számítása során a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát be kell számítani. 


Vonatkozó jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  94-95. paragrafusok

2011. évi CLVI. törvény  az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 462/C. §  

állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés a) pont, 

az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

Hatósági bizonyítvány, tartósan álláskereső, szociális hozzájárulási adókedvezmény,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858