Akadálymentes verzió

Kifizetőhely létesítésére irányuló kérelem

Kódszám

EGBIZ00061

Az ügy rövid leírása

1. Minden munkáltató, amely legalább 100 társadalombiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztat, köteles gondoskodni törvényben vagy Korm. rendeletben meghatározott társadalombiztosítási és egyéb feladatok ellátásáról, ennek érdekében társadalombiztosítási kifizetőhelyet köteles létrehozni vagy e feladatok ellátására más, kifizetőhelyet fenntartóval megállapodást köthet.
2. Magánszemély, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki 100 fő alatti biztosítottat foglalkoztat, a székhelye szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatallal kötött megállapodás alapján kifizetőhelyet létesíthet.
A határozat, vagy a megállapodás megkötését követően a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátását kérés alapján instruáló (patronáló) ellenőrzéssel segíti az illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magánszemély, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá azok jogutódja, meghatalmazottja, megbízottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik.

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

Foglalkoztató neve, székhelye, telephelye, levelezési címe, telefonszáma, E-mail címe, társadalombiztosítási ellátásra jogosult személyek száma, kapcsolattartó (név, cím, elérhetőség). adószáma, cégjegyzék száma, statisztikai számjele, pénzforgalmi jelzőszáma, cégjegyzékre jogosult személy azonosító adatai.

Milyen iratok szükségesek?

Foglalkoztató képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya, vagy annak, hiteles másolata.
Amennyiben a kifizetőhelyi elszámolások elkészítésére és/vagy aláírására meghatalmazás alapján kerül sor, abban az esetben a meghatalmazás és a meghatalmazott aláírás mintájának megküldése is szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

Egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal .

Ügyintézés határideje

Ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján a kérelem teljes mértékben elbírálható, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésre nincs lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezésre nincs lehetőség

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kötelező-e társadalombiztosítási kifizetőhelyet létesíteni? 100 fő biztosítottat foglalkoztató munkáltató esetében nincs mérlegelési lehetőség a törvény kötelezően előírja. 100 fő alatti foglalkoztatás esetében a két fél (foglalkoztató és az illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ) megállapodása az irányadó.

Ki számít bele a 100 főbe? A biztosítotti kör (kiemelendő: munkaviszonyban állók, és a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulók).

A kifizetőhelyi költségekhez hozzájárul az egészségbiztosító? Igen, a kifizetett ellátások -a táppénz 1/3 része nélkül- visszautalásra kerülnek, ezen kívül az összes ellátás 1%-ával hozzájárul a kifizetőhely költségeihez.

A szakmunkástanuló beszámít-e a társadalombiztosítási kifizetőhely létszámába? Abban az esetben ha biztosított.
Biztosított a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló.

Fontosabb fogalmak

Kifizetőhely kiemelt feladatai: pénzbeli ellátások, baleset üzemisége, baleseti táppénz elbírálása folyósítása.
Pénzbeli ellátások: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj.

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 21/C. §,
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény; 75/A. §
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 9. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény; 15-16. §, 40. §, 40/A. §, 35. , 33. §, 71-72. §, 98-99. §, 100. §,
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 38/A. § 40. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés c) pont
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III. 30.) Korm.rendelet 5. § (2) bekezdés h) pont

Kulcsszavak

társadalombiztosítási kifizetőhely, megállapodás, 1%-os költségtérítés, kötelező létesítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858