Akadálymentes verzió

Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén

Kódszám

OKMIR00085

Az ügy rövid leírása

A helyiségnév, postai irányítószám, közterület elnevezés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére. A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha arra helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatti címváltozás miatt kerül sor.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A lakcímigazolvány cseréje azokat a polgárokat érinti, akinek a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének a címe, a helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása a területszervezési eljárásban hozott döntés miatt változott.

Kizáró okok:

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala- a továbbiakban: (járási hivatal)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napjától számított 60 nap.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kell-e fizetni az új lakcímkártyáért? Illetékmentes a lakcímkártya kiadása költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén.

Fontosabb fogalmak

Lakcím adat: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.
Lakcímigazolvány rendeltetése: az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §, 7. § a)-i) pontjai, 8. § (1) bekezdés a) pont, 5. § (4) bekezdése, 26. §,11. §
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés e) pont, 19/A. bekezdés
az illetékről szóló 1990. évi. XCIII. törvény IX. melléklet IV. 2. bekezdés d) pont

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §  

Kulcsszavak

Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványköltözéssel nem járó lakcímváltozás, Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványköltözéssel nem járó lakcímváltozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858