Akadálymentes verzió

Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00046

Az ügy rövid leírása

A szállásadó bármely járási hivatalnál személyesen vagy az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján nyilatkozhat arról, hogy a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását olyan módon adja meg, hogy a lakcímbejelentéskor a bejelentkezővel együtt személyesen jelenik meg, vagy a lakcímbejelentéshez az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen járul hozzá.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A lakcímbejelentési eljárásban a befogadott polgár tekintetében szállásadó a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője, az általa bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő); a munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra nézve a munkáltató; a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja, továbbá a kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, üdülőház, turistaszállás, fizetővendég szálláshely, sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre befogadott polgár, valamint az irányítása alatt álló szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói tekintetében; a csecsemőotthon, más egészségügyi intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott polgár és az ott lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében.

Kizáró okok: A szállásadó a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását személyesen, valamint az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is bejelentheti.

Milyen adatokat kell megadni?

A szállásadó nyilatkozik arról, hogy a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását olyan módon adja meg, hogy a lakcímbejelentéskor a bejelentkezővel együtt személyesen jelenik meg, vagy a lakcímbejelentéshez az elektronikus azonosítósát követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen járul hozzá.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes

Hol intézhetem el?

bármely járási hivatal

Ügyintézés határideje

A szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van 

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és Megyei Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Járási Hivatal

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap.

A fellebbezési illeték mértéke: illetékköteles (5000 Ft)

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit kell magammal hoznom a szállásadói nyilatkozat megtételéhez? Érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány. Meddig érvényes a megtett nyilatkozatom? Visszavonásig, vagy a nyilatkozattételi jogosultság megszűnéséig

Fontosabb fogalmak

Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül. Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/A.§,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 33. § (1) és (2) bekezdés, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 28/A. § (4), (5), (6) bekezdés, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/A. § (1) bekezdés, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdés, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 33. §, 41/C. § (1) bekezdés, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/A. § (1) bekezdés, 28/A. § (4), (5), (6) bekezdés, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 41/C. § (1) bekezdés, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 11.§ e) pont, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 41/C. § (1) bekezdés,az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 63. pont, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 8.§ (1) bekezdés a) pont,a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.§ (5a), (15) bekezdés, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 41/C. § (2) bekezdés, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7.§ (1) bekezdés a) pont, 26. § (1), (2) bekezdés, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §, 50. §, 112. §, 116. § (2) bekezdés a) pontja, 118. § (3) bekezdés,119. § (4) bekezdés, 121. § 

Kulcsszavak

nyilatkozat, díj, szállásadó, bejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858