Akadálymentes verzió

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt személyazonosító okmányok cseréje

kijelölt kormányablakokban - egy hónapon át -  hétvégén is intézhető.

Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése

Kódszám

OKMIR00047

Az ügy rövid leírása

A szállásadó nyilatkozhat arról, hogy a címre történő lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér, valamint arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kér.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A lakcímbejelentési eljárásban a befogadott polgár tekintetében szállásadó a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője, az általa bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő); a munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra nézve a munkáltató; a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja, továbbá a kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, üdülőház, turistaszállás, fizetővendég szálláshely, sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre befogadott polgár, valamint az irányítása alatt álló szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói tekintetében; a csecsemőotthon, más egészségügyi intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott polgár és az ott lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében.

Kizáró okok: A szállásadó a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását személyesen, valamint a Ket. szerinti elektronikus kapcsolattartás útján is bejelentheti

Milyen adatokat kell megadni?

A szállásadó nyilatkozik arról, hogy a címre történő lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér és/vagy arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kér. Az értesítés a szállásadó választása szerint történhet levélben, telefax, e-mail útján vagy szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás igénybevételével, az ügyfél nyilatkozik ennek módjáról is.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyintézéshez be kell mutatni a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt(személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) Ilyen okmány hiányában az adatok igazolására szolgál bevándorolt esetében a jogerős bevándorlási engedély, letelepedett jogállású polgár esetében az érvényes letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében érvényes úti okmánya, menekült esetében a menekültkénti, az oltalmazott esetében az oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat, lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A lakcímbejelentésről és az értesítési cím bejelentéséről történő értesítési szolgáltatásért ingatlanonként évente az alábbi összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:
a) levélben történő értesítésért: 3600 Ft/év,
b) telefax útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,
c) e-mail útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,
d) szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történő értesítésért: 3600 Ft/év,
e) kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítésért: 4100 Ft/év.

Hol intézhetem el?

bármely járási hivatal

Ügyintézés határideje

A jogszabályban meghatározott eljárási határidő megjelölése [alapeset: A hatóság a sommás eljárásban az (5) bekezdésben meghatározott időpontot követően a határozatot azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, és gondoskodik a döntés közléséről.].

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

van lehetőség fellebbezés benyújtására, elsőfokú hatósághoz kell előterjeszteni

Jogorvoslati lehetőség részletei: Van. A fellebbezést annál az elsőfokú hatóságnál kell előterjeszteni, mely a döntést hozta, a közléstől számított 15 napon belül.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál az elsőfokú hatóságnál kell előterjeszteni, mely a döntést hozta.  A fővárosi és megyei kormányhivatal a fellebbezés elbírálására jogosult szerv, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): járási hivatal

A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit kell magammal hoznom a lakcímbejelentéshez kapcsolódó értesítés szolgáltatás igénylésével kapcsolatos nyilatkozattétel megtételéhez? Érvényes személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány. Kell-e a szolgáltatás igénybe vételéért díjat fizetni? Igen, a szolgáltatás díjköteles, függően a választott értesítési csatornától (levélben történő értesítésért: 3600 Ft/év, telefax útján történő értesítésért: 3300 Ft/év, e-mail útján történő értesítésért: 3300 Ft/év, szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történő értesítésért: 3600 Ft/év, kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítésért: 4100 Ft/év. Meddig érvényes a megtett nyilatkozatom? 1 évig, ezt követően újra nyilatkozatot kell tenni. Megszűnik továbbá a szolgáltatás a nyilatkozattételi jogosultság megszűnésével és a jogosult halálának nyilvántartásba vételével

Fontosabb fogalmak

Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül. Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Vonatkozó jogszabályok


a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/B.§ (1) bekezdés , 27/D. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

nyilatkozat, díj, szállásadó, bejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858