Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése

Kódszám

OKMIR00047

Az ügy rövid leírása

A szállásadó nyilatkozhat arról, hogy a címre történő lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér, valamint arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kér.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A lakcímbejelentési eljárásban a befogadott polgár tekintetében szállásadó a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője, az általa bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő); a munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra nézve a munkáltató; a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja, továbbá a kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, üdülőház, turistaszállás, fizetővendég szálláshely, sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre befogadott polgár, valamint az irányítása alatt álló szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói tekintetében; a csecsemőotthon, más egészségügyi intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott polgár és az ott lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében.

Kizáró okok: A szállásadó a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását személyesen, valamint a Ket. szerinti elektronikus kapcsolattartás útján is bejelentheti

Milyen adatokat kell megadni?

A szállásadó nyilatkozik arról, hogy a címre történő lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér és/vagy arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kér. Az értesítés a szállásadó választása szerint történhet levélben, telefax, e-mail útján vagy szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás igénybevételével, az ügyfél nyilatkozik ennek módjáról is.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyintézéshez be kell mutatni a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt(személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) Ilyen okmány hiányában az adatok igazolására szolgál bevándorolt esetében a jogerős bevándorlási engedély, letelepedett jogállású polgár esetében az érvényes letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében érvényes úti okmánya, menekült esetében a menekültkénti, az oltalmazott esetében az oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat, lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A lakcímbejelentésről és az értesítési cím bejelentéséről történő értesítési szolgáltatásért ingatlanonként évente az alábbi összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:
a) levélben történő értesítésért: 3600 Ft/év,
b) telefax útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,
c) e-mail útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,
d) szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történő értesítésért: 3600 Ft/év,
e) kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítésért: 4100 Ft/év.

Hol intézhetem el?

bármely járási hivatal

Ügyintézés határideje

A jogszabályban meghatározott eljárási határidő megjelölése [alapeset: A hatóság a sommás eljárásban az (5) bekezdésben meghatározott időpontot követően a határozatot azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, és gondoskodik a döntés közléséről.].

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

van lehetőség fellebbezés benyújtására, elsőfokú hatósághoz kell előterjeszteni

Jogorvoslati lehetőség részletei: Van. A fellebbezést annál az elsőfokú hatóságnál kell előterjeszteni, mely a döntést hozta, a közléstől számított 15 napon belül.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál az elsőfokú hatóságnál kell előterjeszteni, mely a döntést hozta.  A fővárosi és megyei kormányhivatal a fellebbezés elbírálására jogosult szerv, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): járási hivatal

A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit kell magammal hoznom a lakcímbejelentéshez kapcsolódó értesítés szolgáltatás igénylésével kapcsolatos nyilatkozattétel megtételéhez? Érvényes személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány. Kell-e a szolgáltatás igénybe vételéért díjat fizetni? Igen, a szolgáltatás díjköteles, függően a választott értesítési csatornától (levélben történő értesítésért: 3600 Ft/év, telefax útján történő értesítésért: 3300 Ft/év, e-mail útján történő értesítésért: 3300 Ft/év, szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történő értesítésért: 3600 Ft/év, kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítésért: 4100 Ft/év. Meddig érvényes a megtett nyilatkozatom? 1 évig, ezt követően újra nyilatkozatot kell tenni. Megszűnik továbbá a szolgáltatás a nyilatkozattételi jogosultság megszűnésével és a jogosult halálának nyilvántartásba vételével

Fontosabb fogalmak

Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül. Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Vonatkozó jogszabályok


a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/B.§ (1) bekezdés , 27/D. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

nyilatkozat, díj, szállásadó, bejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858