Akadálymentes verzió

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása

Kódszám

OKMIR00118

Az ügy rövid leírása

Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje
A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozását PUK kód hiányában az eljáró hatóságnál személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét PUK kód hiányában az eljáró hatóságnál személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.Elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje
A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását PUK kód hiányában a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét PUK kód hiányában a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő  szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

PUK kód feloldása

A polgár blokkolódott PUK kódjának feloldását az eljáró hatóságnál személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

Visszavonási jelszó cseréje

 A szolgáltatást igénybe vevő a visszavonási jelszó cseréjét személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél igényelheti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgár,

Kizáró okok: bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személy.

Milyen adatokat kell megadni?

Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges az aktiváló PIN kód
Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjéhezszükséges az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód
Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és CAN szám
Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjéhez szükséges az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód és a CAN szám
Blokkolódott PUK kód feloldásához szükséges a CAN szám,
A visszavonási jelszó cseréjéhez a visszavonási jelszó szükséges.

Milyen iratok szükségesek?

Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány, személyazonosító igazolvány kód kártya, elektronikus aláírás kód kártya.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárások illetékmentesek.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak, a kijelölt kormányhivatal, nyilvántartást kezelő szerv, konzuli tisztviselő.

Ügyintézés határideje

Nem határoz meg eljárási határidőt jogszabály. Az eljárások a tároló elemmel rendelkező állandó személyi igazolvány érvényességének időtartama alatt bármikor lefolytathatóak.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs

A benyújtási határidő: Nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)


PUK kód hiányában hogyan lehet személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kódot létrehozni? A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozását PUK kód hiányában az eljáró hatóságnál személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.A visszavonási jelszó hogyan cserélhető? A szolgáltatást igénybe vevő a visszavonási jelszó cseréjét személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél igényelheti.Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréje hogyan történhet? A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét PUK kód hiányában a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.Hogyan kell megfizetni az illetéket? Az eljárás illetékmentes.

Fontosabb fogalmak

Aktiváló PIN kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló adat, Állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, annak elektronikus úton történő használatához szükséges, az okmány birtokosának hozzáférési jogosultságát igazoló adat, PUK kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód háromszori sikertelen megadása után használható feloldóadat, Visszavonási jelszó: az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítvány ügyfél kérelmére történő telefonos visszavonásához szükséges kód.

Vonatkozó jogszabályok

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete 40. pontja, a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. Rendelet 3. § (1) bekezdés  i) pont, 3/A. § 12. pont, 3/B. § e) pont, 4. § l) pont, 49. §, 50. § (2) bekezdés b) pont bc) alpont, 50. § (2a) bekezdés c) pont, 50. § (3) bekezdés c) pont, 55. § (2), (4), (5) bekezdés, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § (5) bekezedés,  7. § (1) bekezdés g) pont, 7/A. § a) pont,  8/A. § a) pont, 9. § (2) bekezdés d) pont. 

Kulcsszavak

Aktiváló PIN kód, PIN kód, PUK kód, Visszavonási jelszó, PIN kód cseréje, PUK kód feloldása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858