Akadálymentes verzió

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma rögzítése, cseréje és törlése

Kódszám

OKMIR00121

Az ügy rövid leírása

A polgár kérelmére az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén rögzítésre kerül azon legfeljebb két személy telefonszáma, akit a polgár a halála vagy egészségi állapotában bekövetkező olyan változás esetén (pl: baleset, rosszullét, betegség), amikor állapotáról történő tájékoztatásra nem képes, értesíteni kíván.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Valamennyi a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgár,

Kizáró okok: bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású polgár, aki tároló elemmel ellátott állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik

Milyen adatokat kell megadni?

A rögzíteni kívánt telefonszám(ok), valamint a polgár arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a megadott telefonszám(ok) rögzítését a telefonszám(ok) tulajdonosának beleegyezésével kérelmezi

Milyen iratok szükségesek?

Tároló elemet tartalmazó állandó személyazonosító igazolvány és a telefonszám rögzítésére irányuló kérelem (adatlap).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kományablak, Budapest Főváros Kormányhivatala, a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkársága (NYHÁT), valamint a konzuli tisztviselő

Ügyintézés határideje

Jogszabály eljárási határidőt nem határoz meg. Az eljárás a tároló elemmel rendelkező állandó személyi igazolvány kiadásának előterjesztésekor, valamint a kiadott személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama alatt bármikor lefolytatható, a telefonszám rögzítése, törlése, illetve módosítása azonnal megtörténik.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs

A benyújtási határidő: Nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mire használható a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám? Abban az esetben, ha a polgárt baleset érné, a telefonszám segítségével könnyen és gyorsan értesíthető a polgár által ebből a célból megjelölt személy (pl: családtag) Kötelező-e megadni a telefonszámot? A telefonszám megadása nem kötelező, erről a polgár saját belátása szerint dönt, és annak cseréjét vagy törlését bármikor kérheti. Ki ismerheti meg a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot? A telefonszám tároló elemből történő kiolvasására csak a kizárólag a polgár halála vagy tájékoztatás adására képtelen egészségi állapota esetén az értesítendő személy tájékoztatása céljából kerülhet sor.

Fontosabb fogalmak

Vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám: azon személynek a polgár kérelmére az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén rögzített telefonszáma, akit a polgár a halála vagy egészségi állapotában bekövetkező olyan változás esetén, amikor állapotáról történő tájékoztatásra nem képes, értesíteni kíván.

Vonatkozó jogszabályok

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete 45. pontja, a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. Rendelet 3. § (1) bekezdés l) pontja, 3/A. § 15. pontja, 3/B. § f) pontja, 4. § p) pontja, a polgárok személyiadatainak- és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (23) bekezdése és 29. § (7) bekezdés g) pontja

Kulcsszavak

Vészhelyzet, értesítendő, telefonszám, tároló elem, rögzítés, csere, törlés, polgár halála, polgár egészségi állapota, tájékoztatás, képtelen

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858