Akadálymentes verzió

Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése

Kódszám

OKMIR00078

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. A hatáskörrel rendelkező hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. A hatósági ellenőrzés történhet a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, ellenőrzési terv alapján vagy eseti jeleggel

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ilyen ügytípus indítására az ügyfél nem jogosult.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A jogszabályok által az adott tevékenységi kör gyakorlásához szükséges követelményeket igazoló adatok.

Milyen iratok szükségesek?

A jogszabályok által az adott tevékenységi kör gyakorlásához szükséges követelményeket igazoló dokumentumok (képesítések, engedélyek/bejelentések).

Hol intézhetem el?

járási (fővárosban: kerületi) hivatal, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ügyintézés határideje

Az újonnan indult egyéni vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 nap. A korábban létesített egyéni vállalkozók éves ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel kerülnek ellenőrzésre.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon államigazgatási hatósági ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal járt el.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

A benyújtási határidő: A határozat kézhezvételétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit ellenőriz a hatóság az egyéni vállalkozás indításakor?
A vállalkozó nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül kell ellenőrizni, hogy a vállalkozó jogszabályszerűen működik-e (megvannak-e a szükséges képesítések/engedélyek, megtörténtek-e a bejelentések, nem áll-e fenn kizáró ok).

Milyen módon történik az ellenőrzés?
Az ügyintéző értesítést küld a vállalkozónak, hogy mutassa be a szükséges dokumentumokat, valamint az interneten rendelkezésre álló közhiteles nyilvántartások adatai alapján ellenőriz.

Mi a feladata vállalkozónak az ellenőrzés során?
Határidőben eleget tenni az értesítésben foglaltaknak.

Milyen következményei lehetnek az ellenőrzésnek?
Amennyiben valamely tevékenységi körét jogellenesen végzi, annak folytatása megtiltásra kerül és azt törlik az egyéni vállalkozói nyilvántartásból, amennyiben az egész vállalkozói tevékenységét jogellenesen gyakorolja, vagy az egyéni vállalkozóvá válást kizáró ok áll fenn a vállalkozás megszüntetésre kerül. Amennyiben a vállalkozó eleget tesz a jogszabályi követelményeknek, az ellenőrzésnek nincs semmiféle következménye.

Fontosabb fogalmak

hatósági ellenőrzés: a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését

Vonatkozó jogszabályok

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) - (2) bekezdés, 7. § (3) bekezdés, 11. § (1), (3) bekezdés, 12.§ (2) bekezdés, 19. § (3) bekezdés, 19/A. § (1)-(5) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (2) bekezdés, 91. § (1) bekezdés, 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Kulcsszavak

hatósági ellenőrzés, hatósági engedély/bejelenetés, képesítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858