Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Harmadik országbeli állampolgár magyarországi szálláshelyének bejelentése

Kódszám

BAHIV00015

Az ügy rövid leírása

A vendégkönyv vezetésére köteles szálláshelynek nem minősülő szálláshelyen megszálló harmadik országbeli állampolgár a szálláshelyének bejelentésére akkor köteles, ha magyarországi tartózkodása a beutazásától számított harminc napot meghaladja. A bejelentési kötelezettséget a harmadik országbeli állampolgárnak a beutazástól számított három napon belül az e célra rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: bejelentőlap) kell teljesítenie. A harmadik országbeli állampolgár a szálláshelyének megváltozását köteles három napon belül bejelenteni az új szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon. Ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti eljárás során vendégkönyv vezetésére köteles szálláshelynek minősülő szálláshelyet jelöl meg, a harmadik országbeli állampolgárt bejelentési kötelezettségét a fentiek szerint teljesíti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A harmadik országbeli állampolgár a szálláshelyét köteles a következő adatok közlésével az idegenrendészeti hatóságnak bejelenteni:

Kizáró okok: a) természetes személyazonosító adatok [családi és utónév (nevek); születési családi és utónév (nevek); előző családi és utónév (nevek); születési hely és idő; nem; anyja születési családi és utóneve (utónevei); állampolgárság (állampolgárságok) vagy hontalan státusz];

Milyen adatokat kell megadni?

a) természetes személyazonosító adatok (családi és utónév (nevek), születési családi és utónév (nevek), előző családi és utónév (nevek), születési hely és idő, nem, anyja születési családi és utóneve (utónevei), állampolgárság (állampolgárságok) vagy hontalan státusz); b) az úti okmány azonosító adatai; c) a szálláshely címe; d) a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontja; e) a vízum vagy tartózkodási engedély száma és f) a beutazás időpontja, helye.

Milyen iratok szükségesek?

Be kell mutatni az érvényes az úti okmányt, az érvényes tartózkodásra jogosító okmányt, és a szálláshely megváltozása esetén az új szálláshely használatára való jogosultságot igazoló iratokat (így különösen lakásbérleti szerződés, adásvételi szerződés, szívességi lakáshasználati szerződés/megállapodás, lakhatási nyilatkozat, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

NINCS

Hol intézhetem el?

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal illetékes regionális igazgatósága

Ügyintézés határideje

Tekintettel arra, hogy az ügyfél bejelentési kötelezettségéről van szól, nincs jogszabályban meghatározott ügyintézési határidő.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: tekintettel arra, hogy bejelentési kötelezettség teljesítéséről van szó, a jogorvoslat lehetősége kizárt

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Hány napon belül kell bejelenteni a szálláshely megváltozását? A változást követő három napon belül be kell jelenteni a változást. 
2.) Hol kell bejelenteni a szálláshelyváltozást? Az új szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon kell a bejelentést megtenni. 
3.) Van-e illetéke, díja az eljárásnak? Nincs, a bejelentés díjmentes.  

Fontosabb fogalmak

Harmadik országbeli állampolgár: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan. Úti okmány: Magyarország által az államhatárának átlépésére jogosító okmányként elismert útlevél, igazolvány vagy irat, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát (hontalanságát) igazolja. 

Vonatkozó jogszabályok

a) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 73. §, 88. § (3) bekezdés, 94. §, 101. §,
b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 1. § c) és d) pont, 29. § (4) bekezdés, 153-156. §

Kulcsszavak

harmadik országbeli állampolgár, úti okmány, bejelentő lap, szálláshelybejelentés, szálláshelybejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858