Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

A harmadik országbeli állampolgár úti okmánya, valamint tartózkodásra jogosító engedélye elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése

Kódszám

BAHIV00017

Az ügy rövid leírása

A harmadik országbeli állampolgár köteles úti okmányának, valamint tartózkodásra jogosító engedélyének elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését az idegenrendészeti hatóságnál haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésről az idegenrendészeti hatóság igazolást állít ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A harmadik országbeli állampolgár köteles úti okmányának, valamint tartózkodásra jogosító engedélyének elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését az idegenrendészeti hatóságnál haladéktalanul bejelenteni. 

Kizáró okok: Csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

a) természetes személyazonosító adatok (családi és utónév (nevek), születési családi és utónév (nevek), előző családi és utónév (nevek), születési hely és idő, nem, anyja születési családi és utóneve (utónevei), állampolgárság (állampolgárságok) vagy hontalan státusz); b) az elveszettként, eltulajdonítottként, megsemmisültként bejelentett úti okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány típusa, azonosító adatai; c) a szálláshely, lakóhely címe; d) a beutazás időpontja, helye.

Milyen iratok szükségesek?

Be kell mutatni amennyiben rendelkezésre áll az érvényes az úti okmányt vagy az érvényes tartózkodásra jogosító okmányt, vagy egyéb személyazonosító iratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

NINCS.

Hol intézhetem el?

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal illetékes regionális igazgatósága, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség), külföldi tartózkodás esetén az illetékes magyar konzuli tisztviselő

Ügyintézés határideje

Tekintettel arra, hogy az ügyfél bejelentési kötelezettsége teljesítéséről van szó, nincs jogszabályban meghatározott ügyintézési határidő.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Tekintettel arra, hogy az ügyfél bejelentési kötelezettsége teljesítéséről van szó, a jogorvoslat lehetősége kizárt.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Hány napon belül kell bejelenteni az úti okmány, vagy a tartózkodásra jogosító engedély elvesztését, megsemmisülését vagy eltulajdonítását? Az esemény megtörténtét követően haladéktalanul be kell jelenteni. 
2.) Hol történhet a bejelentés? Magyarországon a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal bármelyik Regionális Igazgatóságának Kirendeltségén vagy a Rendőrségen, külföldi tartózkodás esetén az illetékes magyar külképviseleten lehet a bejelentést megtenni. 
3.) Van-e illetéke, díja az eljárásnak? Nincs, a bejelentés díjmentes.  
4.) Mi a teendő, ha az elveszettnek, megsemmisültnek hitt okmányt megtalálják? Ezen esetben az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Ha az elveszettnek, megsemmisültnek hitt okmányt jogosultja megtalálja, és részére új úti okmányt vagy tartózkodásra jogosító engedélyt még nem adtak ki, az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást a kiállító hatóságnak le kell adnia. Ha az elveszettnek, megsemmisültnek hitt okmányt jogosultja megtalálja, de idő közben részére új okmányt adtak ki, a megtalált okmányt a kiállító hatóságnak le kell adnia. 
5.) Hogyan lehet külföldre utazni, ha az úti okmány elveszett, megsemmisült, vagy azt eltulajdonították? Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy lejárt úti okmány helyett a harmadik országbeli állampolgár köteles új úti okmányt beszerezni. A harmadik országbeli állampolgár az új úti okmány, valamint a bejelentésről szóló igazolás vagy a lejárt úti okmány birtokában hagyhatja el az ország területét. 
6.) A bejelentés mellett milyen kötelezettsége van még az ügyfélnek? Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány helyett a harmadik országbeli állampolgár köteles új úti okmányt beszerezni és az új úti okmány adatairól az idegenrendészeti hatóságot tájékoztatni kell. Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült tartózkodásra jogosító okmányt pótolni kell, melyet külön kérelem benyújtásával tud kérelmezni a harmadik országbeli állampolgár a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságán.

Fontosabb fogalmak

Harmadik országbeli állampolgár: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan. Úti okmány: Magyarország által az államhatárának átlépésére jogosító okmányként elismert útlevél, igazolvány vagy irat, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát (hontalanságát) igazolja. 

Vonatkozó jogszabályok

a) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 75. §, 88. § (3) bekezdés, 94. §, 100. §, 
b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 1. § c), d) és f) pont, 158. §, 
c) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  21.§ (1) bekezdés a) pont

Kulcsszavak

Harmadik országbeli állampolgár, úti okmány, tartózkodásra jogosító engedély, elvesztés, megsemmisülés, eltulajdonításbejelentés, eltulajdonításbejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858