Akadálymentes verzió

Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem

Kódszám

TORZS00012

Az ügy rövid leírása

Az ingatlannak gyorsforgalmi út céljára történő rendelkezésre tartása) miatt a tulajdonos (haszonélvező) javára az akadályoztatás (rendelkezésre tartás) időtartamára, jellegére, az akadályoztatást megelőző használathoz képest megállapítható mértékére figyelemmel egyszeri kártalanítást kell fizetni

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A gyorsforgalmi út nyomvonalával érintett ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét (a kártalanítással érintett ingatlan megjelölése, az ingatlan tulajdonosai és egyéb jogosultak adatai, az érintett terület nagysága), továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték (3.000 Ft)

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés bírósági felülvizsgálata kérhető. (A keresetlevelet az illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz kell címezni, és a döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, a döntés kézhezévtelétől számított 30 napon belül. A perköltségről a bíróság az ítélet meghozatalakor dönt.)

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok

a) a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény. § (4) bekezdés 1-2. pont, 44. § (1)-(2) bekezdés, 45. §;
b) a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 22. § (2) bekezdés, 23. § (2) bekezdés, 24. § (5)-(8) bekezdés, 25. § (3) bekezdés, 31. §, 32. §;
c) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés;
d) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 24. pont;
e) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdés;
f) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés
g) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9)-(10) bekezdés

Kulcsszavak

Kisajátítás, kártalanításgyorsforgalmi út céljára történő rendelkezésre tartása, kártalanításgyorsforgalmi út céljára történő rendelkezésre tartása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858