Akadálymentes verzió

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00701

Az ügy rövid leírása

A gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig mentes a polgári védelmi kötelezettség alól.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Személyes adatok,
szakképzettség,
foglalkozás,
munkahely megnevezése, címe,
Mentességi ok

Milyen iratok szükségesek?

mentességet igazoló okmány másolata

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

polgármester

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei:  jegyző székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz címzett fellebbezést lehet előterjeszteni

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): POLGÁRMESTER.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni

A benyújtási határidő: Illetékmentes.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=kerdesek_es_valaszok

Fontosabb fogalmak

Polgári védelem: olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.

Vonatkozó jogszabályok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

Kulcsszavak

polgári védelem, kötelezettség teljesítése alóli mentességmentesség, kötelezettség teljesítése alóli mentességmentesség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858