Akadálymentes verzió

Kórbonctani vizsgálat mellőzésére irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00054

Az ügy rövid leírása

A kórbonctani vizsgálat elvégzésétől bizonyos feltételek fennállása esetén el lehet tekinteni akkor is, ha a boncolásnak tudományos vagy oktatási jelentősége van, illetve ha az elhunytat hamvasztani kívánják, feltéve, hogy az elhunyt még életében vagy hozzátartozója a halált követően írásban kérte a kórbonctani vizsgálat mellőzését. Nem mellőzhető a kórbonctani vizsgálat, ha az elhunyt még életében vagy a halált követően a hozzátartozó azt írásban kérte. A kórbonctani vizsgálat mellőzéséről fekvőbeteg-gyógyintézetben elhunyt személy esetében a fekvőbeteg-gyógyintézet (egyetemi klinika) orvos igazgatója, egyéb esetekben az egészségügyi hatóság írásban dönt. A boncolás mellőzését a meghatározott iratok benyújtásával a fekvőbeteg-gyógyintézet (ahol a boncolás mellőzését kérik) fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál kell kérni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az elhunyt hozzátartozója (közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs)

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező neve és lakcíme, továbbá ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének neve és lakcíme. Szükséges megadni az elhunyt nevét, halálának időpontját.

Milyen iratok szükségesek?

Az elhunyt halottvizsgálati lapja
Ha az elhunyt fekvőbeteg-gyógyintézetben hunyt el, az intézet zárójelentése.
Ha az elhunyt nem fekvőbeteg-gyógyintézetben hunyt el, akkor a háziorvosának/kezelőorvosának nyilatkozata, hogy "az elhunyt kórbonctani vizsgálatát nem tartja szükségesnek, mivel az elhunyt halálát közvetlenül előidéző betegség/ek, alapbetegség, állapot vagy szövődmény, a halál oka pontosan megállapítható, a fentiek alátámasztásához szükséges egészségügyi dokumentáció kellő mennyiségben rendelkezésre áll. A kórbonctani vizsgálattól további lényeges megállapítás nem várható."
A közeli hozzátartozó nyilatkozata arról, hogy az elhunyt életében nem kérte kórbonctani vizsgálatát és ezt a közeli hozzátartozók sem kérik.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5 000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi időn belül kapom meg az engedélyt?
A szükséges dokumentációk teljeskörű megléte esetén a hatóság akár egy órán belül, de legfeljebb másnap kiadja az engedélyt.
Hamvasztás esetén minden esetben kötelező-e a kórbonctani vizsgálat elvégzése?
Alapesetben kötelező, azonban a boncolás mellőzése kérelmezhető, és a szükséges feltételek fennállása esetén engedélyezhető.
Miért van szükség az eljáráshoz a kezelőorvos/háziorvos nyilatkozatára?
A háziorvos az elhunyt kórelőzményeit (alapbetegségeit, teljes kórtörténetét) ismeri, ezáltal a halál okának ismeretében nyilatkozatot tud tenni arról, hogy a halál bekövetkezése nem szokatlan, és a boncolástól további lényeges megállapítás nem várható.

Fontosabb fogalmak

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs.

Vonatkozó jogszabályok

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.§ r), 219.§ (3), (4) bekezdés
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 12.§ (1), 19. § (2) a)
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 21.§ (1) bekezdés b), c) pont, 33.§ (1), 34.§ (1), 35.§ (1), 40.§ (1), 71. § (1), 72. § (4), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bek. 4. pontja, 29. § (2) bekezdés
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 24. §, 35. §

Kulcsszavak

boncolás mellőzése, halottvizsgálati bizonyítvány, halottakkal kapcsolatos ügyintézés, kórbonctani vizsgálat, hamvasztás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858