Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és cseréje iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00065

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél bejelentése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve (továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv) az igazolványt a jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánítja - érvényteleníti -, ezzel az igazolvány a megállapított jogosultsági időtartam előtt hatályát veszti. 
A bejelentéssel megelőzhető, illetve korlátozható az igazolvány jogosulatlan felhasználása. 
Ezt követően az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv 15 napon belül új igazolványt állít ki, melyet megküld a jogosult részére.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Közgyógyellátásra jogosult személy, törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél személyes adatai, lakcíme, valamint TAJ száma. A kérelem akkor is befogadható, ha a TAJ számát az ügyfél  nem tudja megadni.  

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentéshez külön dokumentum csatolására nincs szükség.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve

Ügyintézés határideje

15 napBejelentést követő 15 napon belül új igazolványt kell kiállítani.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Elvesztettem az igazolványomat, mikor kapom meg az újat? Az új igazolványt a bejelentést követően - indokolt esetben azonnal, postai úton 15 napon belül állítjuk ki. Ezeket az ügyeket lehetőleg soron kívül intézzük.
Kell-e fizetnem az igazolványért? 
Nem, az eljárás még az elveszett igazolvány pótlása esetén is díjmentes.
Mit kell tennem, hogy azonnal hozzájussak az elveszett igazolványom helyett egy újhoz, mert szükségem van a gyógyszereimre!  Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv ügyfélszolgálatán az elveszett igazolvány helyett az új igazolvány átvételére  - előzetes egyeztetés alapján, vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg - azonnal lehetőség van. Személyes ügyintézéshez időpontot is foglalhatnak ügyfeleink. 
Megváltozott a nevem, ezért kérem, hogy a részemre állítsanak ki új igazolványt.
Először szíveskedjen adatváltozását a jogosultságot megállapító járási hivatalnál, vagy jegyzőnél bejelenteni, csak ezután azok megkeresésére adhatunk ki új igazolványt Önnek. Az új igazolvány kiadását a jogosultságot megállapító hatóság hivatalból kezdeményezi az egészsébiztosítási szakigazgatási szervnél.

Fontosabb fogalmak

Közgyógyellátásra való jogosultság: a közgyógyellátásra való jogosultságról alanyi és normatív jogcímen a járási hivatal, illetve méltányossági jogcímen a települési önkormányzat dönt. 
Közgyógyellátási igazolvány: az igazolványt az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv hivatalból állítja ki és küldi meg a jogosultnak a közgyógyellátásra jogosultságot megállapító határozat alapján. Kérelemre csak az igazolvány pótlása esetén indul eljárás a szakigazgatási szervnél.
Az igazolvány a jogosultság igazolására alkalmatlan: az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv az igazolványt a jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánítja, ha :
- elveszett, vagy
- megsemmisült, vagy
- a jogosultság igazolására alkalmatlanná vált (pl.: névváltozás, egyéb adateltérés esetén).

Vonatkozó jogszabályok

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi  III. törvény (Szoc.tv.); 16. §, 50. §, 50/C. §
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet ; 44. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.); 15. § 40. § 40/A. §, 116. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII.27.) Korm. rendelet . 2. §, 4. §

Kulcsszavak

közgyógyellátásra való jogosultság, közgyógyellátási igazolvány, érvényes, elveszett, ellopták, megsemmisült, névváltozás, adatváltozás, hatálytalanít, igazolásra alkalmatlanná nyilvánít, közgyógyelletásra való jogosultság, megrongálódottjogosultság igazolásra alkalmatlan igazolvány, megrongálódottjogosultság igazolásra alkalmatlan igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858