Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a rendszám jellegétől függően)

Kódszám

OKMIR00068

Az ügy rövid leírása

A közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben meghatározott járművel - kivéve a trolibuszt, a villamost, a kerékpárt, a két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárt, az állati erővel vont járművet, a kézikocsit - közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha forgalomba helyezték, vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték.
A jármű ideiglenes forgalomban tartása engedélyezhető a külföldról belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezéséig, valamint egyéb olyan járművek esetében, amelyek forgalomba helyezése nem indokolt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

E betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Tulajdonos, illetve birtokos

M betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Tulajdonos vagy üzemben tartó

P betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Tevékenység végzésére jogosult

SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Jogszerű birtokos

Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Tulajdonos

CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Tulajdonos

A típusú, 3 napig érvényes ideiglenes forgalomban tartási engedély
Tulajdonos vagy üzemben tartó

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezéséig, valamint egyéb olyan járművek esetében, amelyek forgalomba helyezése nem indokolt, a jármű ideiglenes forgalomban tartása engedélyezhető, ha az ügyfél a kérelméhez bemutatta:
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,
- a jármű műszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot.

Speciális szabályok szerint:

betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Bemutatandó:
tulajdonjogot/ jogszerű birtoklást igazoló okirat
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Műszaki Adatlap
magyar forgalmi engedély (utángyártás esetén 30 napra)
külföldi forgalmi engedély (származás ellenőrzésre köt. jmű esetén,ha nem a forgalmi engedély hiánya miatt történik a származás ellenőrzése)
származás ellenőrzés külföldi forgalmi engedély hiánya miatt az alábbi esetekben történhet:
ha a más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során
- nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya, de az ügyfél csatolja a kiállító hatóság által a jármű nyilvántartott adatairól kiállított igazolást, vagy
- a harmonizált forgalmi engedély I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik,
- a jármű azért nem rendelkezik forgalmi engedéllyel, mert a származási országban forgalomba helyezésre nem kötelezett,
- a járművet hatósági árverés, hatósági vagy bírósági határozat útján szerezték meg és a jármű forgalmi engedéllyel nem rendelkezik.


M betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Bemutatandó:
ügyfél-azonosító okmány
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs szám 
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének igazolása,

P betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Bemutatandó:
ügyfél-azonosító okmány
érvényes kötelező gépjármű felelősség-biztosítás fennállásáról szóló igazolás

SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Bemutatandó:
ügyfél-azonosító okmány 
A jármű érvényesített gépkönyve, 
Műszaki Adatlap,
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének igazolása

Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Bemutatandó:
ügyfél-azonosító okmány 
érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás igazolása,
- átmeneti kivonást követő kiadáskor
érvénytelenített magyar forgalmi engedély
- hazaszállításhoz
magyar forgalmi engedély
- érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlásához, érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű esetén
külföldi forgalmi engedély

CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Bemutatandó:
ügyfél-azonosító okmány
Az igénylő jogosultságát igazoló okirat 
Érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás igazolása

A típusú, 3 napig érvényes ideiglenes forgalomban tartási engedély
ügyfél-azonosító okmány
Érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás igazolása
Forgalmi engedély

Milyen iratok szükségesek?

E betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Csatolandó:
meghatalmazás, ha képviselő jár el
az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás
magyar forgalmi engedély (utángyártás esetén 30 napra)
külföldi forgalmi engedély (származás ellenőrzésre köt. jmű esetén)
Hosszabbítás (NAV vámszerve által kiadott) esetén:  
az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla
A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély

M betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Csatolandó:
meghatalmazás, ha képviselő jár el
az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal,
az ügyfél nyilatkozata az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról,
az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás,
a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról készült – ügyintéző által hitelesített – másolat.  

P betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Csatolandó: 
meghatalmazás, ha képviselő jár el
A P betűjelelű ideiglenes rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről szóló igazolás
(magába foglalja a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély és indítási napló kiadásának díja is) 
jogosultságot igazoló okirat (pl. cégkivonat)
korlátozások alóli mentesség indokoltságát igazóló okiratok (ha kér mentességet)

SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Csatolandó:
meghatalmazás, ha képviselő jár el
A jármű jogszerű birtoklásának okirattal történő igazolása

Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Csatolandó:
meghatalmazás, ha képviselő jár el
A tulajdonjogot közokirattal,eredeti okirattal vagy hitelesített másolati példányával, illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordításával kell igazolni.
A kérelmező által előterjesztett adatok valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántartásokban ellenőrizni kell.
Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának és az
ideiglenes forgalmi engedély illetékének befizetéséről szóló igazolás


CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Csatolandó:
meghatalmazás, ha képviselő jár el
Az igénylés jogalapját adó, az ország területének végleges elhagyását igazoló okirat.
CD betűjelelű ideiglenes rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának és az ideiglenes forgalmi engedély illetékének megfizetéséről szóló igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

E betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Igazgatási szolgáltatási díj:
ideiglenes forgalomban tartási engedély: 3 500 Ft
ideiglenes rendszámtábla
1 pár: 13 000 Ft
1 db:    8 500 Ft

M betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Igazgatási szolgáltatási díj:
ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak:
az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját: 19 500 Ft
az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló kiadásának, illetve az abba történő bejegyzés díját: 6500 Ft

A fenti díjak tartalmazzák az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási naplóba történő bejegyzését, illetve törlését. Tehát külön díjat nem kell ezekért fizetni.

P betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Igazgatási szolgáltatási díj:
ideiglenes rendszámtábla
38 000 Ft (tartalmazza a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély és indítási napló kiadásának díját is)

SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Illeték:
ideiglenes forgalmi engedély: 2 500 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj:
ideiglenes rendszámtábla
1 pár: 13 000 Ft
1 db:    8 500 Ft
indítási napló: 3 500 Ft

Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Illeték:
ideiglenes forgalmi engedély: 2 500 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj:
ideiglenes rendszámtábla
1 pár: 13 000 Ft
1 db:    8 500 Ft


CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Illeték:
ideiglenes forgalmi engedély: 2 500 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj:
ideiglenes rendszámtábla
1 pár: 13 000 Ft
1 db: 8 500 Ft

A típusú, 3 napig érvényes ideiglenes forgalomban tartási engedély
Igazgatási szolgáltatási díj:
ideiglenes forgalomban tartási engedély: 3 500 Ft

Megfizetés módja:
Illeték:
az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.
Díj: az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával 

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak, 
A Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala 

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap.
Sommás eljárásban
azonnal, de legfeljebb 8 napon belül.
Sommás eljárásra akkor kerülhet sor, ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve
az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott,nincs
ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.
Ha a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon túl függő hatályú döntést kell
hozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: a) Ha az ügyben első fokon valamely járási (fővárosi kerületi) hivatal, kormányablak járt el, az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
b) Nincs helye fellebbezésnek, ha az ügyben első fokon a Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala járt el, ebben az esetben bírósági felülvizsgálatnak van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni


Ha első fokon a Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala járt el,a bírósági felülvizsgálatot jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a) Ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal, kormányablak járt el: a fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni. 


b) Ha első fokon a Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala járt el: a bírósági felülvizsgálat iránti keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

a) Az első fokon eljárt járási (fővárosi kerületi) hivatal, kormányablak 

b) Az első fokon eljárt a Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala  

A fellebbezést vagy a bírósági felülvizsgálat iránti keresetet annál a hatóságnál kell benyújtani, amely az ügyben az első fokon eljárt.

A benyújtási határidő: A határozat közlésétől (okmány - hatósági igazolvány - átvétele) számított 

a) 15 nap - fellebbezés esetén,
b) 30 nap - bírósági felülvizsgálat esetén.

A fellebbezési illeték mértéke: a) Fellebbezés esetén: az elsőfokú eljárás díjának 50%-a.


b) bírósági felülvizsgálat esetén: 30 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hány alkalommal válthatok ki E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát?
A regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármű tulajdonosa részére a járműhöz „E” betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalomban tartási engedély egy alkalommal adható ki.

Meddig érvényesek az ideiglenes rendszámtáblák:
Az ideiglenes rendszámtáblák az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az ideiglenes forgalmi engedély érvényességi idejéhez igazodnak:

E betűjelű ideiglenes rendszámtábla
A Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb hat hónapig

M betűjelű ideiglenes rendszámtábla
3 év

P betűjelű ideiglenes rendszámtábla
12 hónap

SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla
a Műszaki Adatlapon megállapított műszaki érvényességi idővel egyezik meg

Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla
30 nap

CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla
30 nap


Külföldön lehet használni az ideiglenes rendszámtáblát?
A CD és Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla érvényességi idején belül használható külföldön.

Az E és az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel csak Magyarország területén lehet közlekedni. 

A P és az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla viszonosság vagy kétoldalú megállapodás esetében, illetve akkor jogosít más EGT-államban történő közlekedésre, ha azt az adott ország jogszabályai is lehetővé teszik.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű használatára milyen korlátozások vonatkoznak?
A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. A korlátozás alól az engedélyező közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.
A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű esetében a személy- és teherszállítás, valamint vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul. 
A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban előírt korlátozásokon túl útvonalbeli, területi és időbeli korlátozásokat írhat elő. Ezt és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentés tényét az ideiglenes forgalomban tartási engedélyen fel kell. 

Fontosabb fogalmak

Új jármű: a gyártótól, forgalmazótól vagy kereskedelmi szervezettől közvetlenül megszerzett, a nyilvántartásba még ideiglenesen sem vett jármű; Használt jármű: az új járműnek nem minősülő jármű;
Származásellenőrzés: Külföldről belföldi üzemeletetés céljából behozott használt járművek forgalomba helyezést megelőző ellenőrzése, melynek során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történő ellenőrzés adatai alapján sor kerül a jármű származásának tisztázására.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a), b), d) pont, 1/C. § ), 2. § 4. pont, 9., 42-43. § 44. § (1)-(2) bekezdés, 63. § (2) bekezdés b), c), d), e), f) pont, (3) és (6) bekezdés, 67. § (1)-(3) bekezdés, 68. §, 67. § (1)-(3) bekezdés, 68. §, 69/A. § 70. § (1) és (5) bekezdés, 71. §, 75. § (1)-(3) bekezdés, 91. § (2) bekezdés a) és b) pont, 92. §, 109. § (2) bekezdés, 19. Melléklet I. d), e), V. A) 7., V. B) f)
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (4) bekezdés
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 51. pont,
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (5) bekezdés, 29. § (1b) és (1c) bekezdés; 33. § (1) és (1a) bekezdés, 40. §, 71/A. §, 82. § (2) bekezdés, 98. § (1) és (1a) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 100. § (1)  bekezdés d) pont, (2) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdés, 330. § (2) bekezdés,
KRESZ 5. § (1) bekezdés f) pont,
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 4. § (5) bekezdés és 44. §, 45. § (1) és (1a) bekezdés,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3), Melléklet IX. III. 2.,
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §, 3. §, 1. számú melléklet 2. i), j), 3., 2. számú melléklet 2., 7.pont, 
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet ,
Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet 5. §, 
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a) bekezdés .

Kulcsszavak

ideiglenes forgalomban tartási engedély; ideiglenes forgalmi engedély, E betűjelű ideiglenes rendszámtábla; M betűjelű ideiglenes rendszámtábla; P betűjelű ideiglenes rendszámtábla; SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla; Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla; CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla; származásellenőrzés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858