Akadálymentes verzió

Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00075

Az ügy rövid leírása

A jármű-nyilvántartásba a gépjárművekre vonatkozóan különböző záradékok bejegyzése és törlése, ahol nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani. Pl.: elidegenítési és terhelési tilalom, törzskönyvi letét, vontatási adatok, figyelmeztető jelzés engedélyezése, megkülönböztető jelzés engedélyezése, rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám, vagy elektronikus levélcím.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója, a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező személy

Kizáró okok: Képviselet, meghatalmazás lehetséges

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a jármű forgalmi engedélyét, ha abban a záradék bejegyzésének/törlésének tényét fel kell tüntetni, törzskönyvét,
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- az ügyfél-azonosító okmányt.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell: A záradék bejegyzésének/törlésének alapjául szolgáló tényt igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Záradék bejegyzése és törlése esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 2300 Ft.
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, 

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, a záradék bejegyzése, vagy törlése azonnal (sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül) megtörténik. 8 napon túl függő hatályú döntést kell hozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala,

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzésének ügyfél tudomására jutásától számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az elsőfokú eljárás díjának 50%-a.

A fellebbezési illeték mértéke:

Fontosabb fogalmak

Megkülönböztető jelzést adó készülék: megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülék a gépjárműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mobil), villogó kék vagy kék-vörös fényjelzést adó berendezés, és a sziréna, vagy a váltakozó hangmagasságú hangjelzést adó berendezés.
Figyelmeztető jelzés:
figyelmeztető jelzést adó készülék a járműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mobil) villogó sárga fényjelzést adó berendezés.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1) bekezdés, 9., §, 16-21. §, 33. § (1) bekezdés b) pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. § (5) bekezdés; 29. § (1b) bekezdés, 33. §, 82. §, 86. § (4) bekezdés; 71/A. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés, 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdés, 90. §;
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. g.) pont;
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. §

Kulcsszavak

megkülönböztető jelzést adó készülék; figyelmeztető jelzést adó készülék; opciós jog; törzskönyv letétbe helyezése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858