Akadálymentes verzió

Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00076

Az ügy rövid leírása

A vezetői engedéllyel rendelkező ügyfélnek lehetősége van díjmentesen tájékoztatást kérni a közúti közlekedési előéleti pontjainak számáról.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A vezetői engedéllyel rendelkező ügyfélnek lehetősége van díjmentesen tájékoztatást kérni a közúti közlekedési előéleti pontjainak számáról.

Kizáró okok: Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelmet írásban az ügyfél a Belügyminisztérium Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztályhoz nyújthatja be. A kérelemnek az ügyfél sajátkezű aláírását tartalmaznia kell. A kérelmet postán, vagy elektronikus úton, illetve faxon keresztül lehet megküldeni.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező neve, címe, születési helye és ideje, édesanyja neve, valamint a kérelmező saját kezű aláírása.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyintézéshez az ügyfélnek csak a kérelmét kell csatolnia.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A közúti közlekedési előéleti pontok számára vonatkozó tájékoztatás kérése ingyenes.

Hol intézhetem el?

Belügyminisztérium Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztály

Ügyintézés határideje

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Belügyminisztérium Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztály

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 30 nap

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor kapok előéleti pontot?
2001. január 1-jétől a közúti közlekedéssel összefüggő
• bűncselekmény
• a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértés
• közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés
a továbbiakban együtt: szabályszegés esetén.
Hogy tudhatom meg, hogy van-e és mennyi előéleti pontom?
Előéleti pontjainak számáról tájékoztatást kérhet a Belügyminisztérium Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztályától.
Kaphatok-e előéleti pontot, ha nincsen vezetői engedélyem?
Nem, csak vezetői engedéllyel rendelkező személy kaphat előéleti pontot.
Hogyan értesülök a kapott és a nyilvántartott pontjaimról?
A szabályszegés miatt eljáró hatóság az általa hozott határozatban, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság esetén az elismervényben (tájékoztatóban) tájékoztatja az elkövetőt az elbírált cselekményhez - jogszabály által - rendelt pontok számáról.
A határozat megváltoztatása, illetve téves tájékoztatás miatt az első fokon eljáró hatóság, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságot kiszabó hatóság értesíti az elkövetőt a jogszabály által a szabályszegéshez rendelt pontszámról.
A bírósági határozattal elbírált cselekményhez rendelt pontok számáról az elkövetőt a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) tájékoztatja.
A nyilvántartásba vett pontszámot, a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától számított legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni.
A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt, ha pontjainak száma a 13-at elérte, tájékoztatja a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetőségéről, továbbá figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire.
Mi a következménye, ha elértem a 18 pontot?
Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (főváros kerületi) hivatalát (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság) (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), amely ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja.
A visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően vissza kell adni, ha a járművezető igazolja, hogy a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak.
Van lehetőségem csökkenteni a meglévő pontjaim számát, mielőtt elérném a 18 pontot?
Igen.
A járművezető önkéntes utánképzéssel csökkentheti nyilvántartott pontjainak számát. Az önkéntes utánképzésről szóló igazolást a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányirodánál) kell bemutatni. A Nyilvántartó az önkéntes utánképzés igazolásakor nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal csökkenti.
A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról. A nyilvántartott pontok száma az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül ismételt önkéntes utánképzéssel nem csökkenthető.

Fontosabb fogalmak

Közúti közlekedési előéleti pont: A pontrendszer alapján – a jogszabályban meghatározott – olyan szabályszegésre állapítható meg pont, amely miatt a járművezetőt mint elkövetőt a bíróság, a szabálysértési hatóság, fegyelmi hatóság jogerős határozatával elmarasztalta – ide nem értve a fegyelmi hatóság által alkalmazott megrovást, feddést –, vagy az elkövető a helyszíni bírság, illetve a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság kiszabását a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után tudomásul vette.
Elévülési idő: A nyilvántartásba vett pontszámot a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától számított legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni. Önkéntes utánképzés: A járművezető önkéntes utánképzéssel csökkentheti nyilvántartott pontjainak számát. A Nyilvántartó az önkéntes utánképzés igazolásakor nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal csökkenti.
A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról. A nyilvántartott pontok száma az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül ismételt önkéntes utánképzéssel nem csökkenthető. 18 pont elérése vagy meghaladása: Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (főváros kerületi) hivatalát (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság) (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), amely ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja.
A visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően vissza kell adni, ha a járművezető igazolja, hogy a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

Vonatkozó jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. § a) pont, 15. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, (5) bekezdés, 16. § (2) bekezdés, (3) bekezdés, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 3. §, 4. § (1) bekezdés c) pont, 8. §
a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 7. § (6) bekezdés, 1. számú melléklet, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 6. §, 11. § (5) bekezdés, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (4) bekezdés

Kulcsszavak

közúti közlekedési előéleti pont, elévülés, önkéntes utánképzéstájékoztatás, önkéntes utánképzéstájékoztatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858