Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Személytaxi-szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00001

Az ügy rövid leírása

A vállalkozás taxi engedéllyel végezhet személytaxi-szolgáltatást. Taxiengedély annak a vállalkozásnak adható, amelynél igazolt
a személyes megbízhatóság; a szakmai alkalmasság;
a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség; továbbá amely olyan személygépkocsival rendelkezik, amelyet a közlekedési hatóság – külön jogszabály alapján – személytaxi-szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített és ezt igazolólappal tanúsítja. A taxi engedélyt és a járműrendszámára kiállított kivonatot, a közlekedési hatóság kérelemre, a vállalkozás nevére, meghatározott működési területre (településre, településekre) adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Vállalkozások (gazdálkodó szervezetek) az 1952. évi III. törvény 396. § szerinti felsorolás szerint

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, a szakmai irányító természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt járművek megjelölését, rendszám szerint. Igazolni kell a személyes megbízhatóságot; a szakmai alkalmasságot; a megfelelő pénzügyi teljesítőképességet; továbbá azt, hogy rendelkezik a vállalkozás olyan személygépkocsival, amelyet a közlekedési hatóság – külön jogszabály alapján – személytaxi-szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített és ezt igazolólappal tanúsítja. Ha a kérelem olyan területre is vonatkozik, amelyre a helyi önkormányzat feltételeket határozott meg, az önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolásával együtt - a tevékenységi engedélyt kiállító közlekedési hatósághoz kell benyújtani.
Közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozás vezetője és szakmai irányítója csak olyan személy lehet, aki büntetlen előéletű. A működési területen lévő taxiállomások használatára jogosító engedély számát, amennyiben azok használatát a települési önkormányzat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) rendeletben szabályozta. Az engedély kiadása és a személytaxi időszakos vizsgálata előtt a közlekedési hatóság ellenőrzi, hogy a vállalkozás a működési területén érvényes előírásoknak megfelelően a taxiállomás használati díját megfizette.

Milyen iratok szükségesek?

Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szakismeretek eredményes elsajátítását tanúsító vizsgabizonyítvány; köztartozásmentes adózónak minősülést igazoló 30 napnál nem régebben kiállított közokirat.
A személytaxinként a szállítható utasok száma alapján 50 ezer Ft összegű, elkülönítetten kezelt vagyoni biztosíték, ennek megfelelő - pénzügyi intézmény által nyújtott - garancia vagy erre felelősségbiztosítás igazolás;
Vezető és a szakmai irányító erkölcsi bizonyítványa; ha a szakmai irányító alkalmazott, munkaszerződés, továbbá forgalmi engedély, igazolólap, az alkalmazott gépkocsivezetőkről szerződés - másolata;
Önkormányzati igazolás egyéb feltételek teljesítésének igazolásáról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási dí: Engedély: 5.591 Ft, engedély kivonat: 3 400 Ft
Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

A megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: igen, van lehetőség fellebbezésre a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz

Jogorvoslati lehetőség részletei: IGEN

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Illetékes megyei Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának

A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi az a vagyoni biztosíték? A szállítható utasok száma alapján megállapított vagyoni biztosítékról szóló igazolás, vagy ennek megfelelő felelősségbiztosításról szóló igazolás.
Hol tudom beszerezni a vagyoni biztosítékrólszóló igazolást? A pénzügyi intézetek és egyes biztosító társaságok adhatják ki. Mikor megfelelő a vállalkozás pénzügyi teljesítőképessége? A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a kérelme benyújtásának időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban; személytaxinként a szállítható utasok száma alapján 50 ezer Ft összegű, elkülönítetten kezelt vagyoni biztosítékkal, ennek megfelelő – pénzügyi intézmény által nyújtott – garanciával vagy erre felelősségbiztosítással rendelkezik.

Fontosabb fogalmak

Vagyoni biztosíték: a szállítható utasok száma alapján megállapított vagyoni biztosítékról szóló igazolás, vagy ennek megfelelő felelősségbiztosításról szóló igazolás. Kiadhatja: pénzügyi intézetek, biztosító társaságok; Szakmai vezető: a vállalkozás – illetőleg az adott tevékenységet végző szervezeti egység, részleg – vezetését, irányítását ténylegesen és állandó jelleggel ellátó, a taxiengedélyben megnevezett személy.;

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (1a), (4) (6), (7) bekezdés;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 8. pont;
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) és c) pont, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;.
a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X.30.) KöViM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pont, 2. § (1) bekezdés, 3. § (1) és (2) bekezdés;

Kulcsszavak

Taxi engedély, taxi gépkocsivezetői igazolvány, különleges rendszám, taxi igazolólap, vállalkozói vizsgabizonyítvány, taxis szakvizsga igazolás, kérelem, közlekedési hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858