Akadálymentes verzió

Közúti járművek műszaki adatainak, adatváltozásának igazolására, vagy környezetvédelmi plakett pótlására irányuló kérelem

Kódszám

KOZLF00023

Az ügy rövid leírása

A közlekedési hatóság a nyilvántartásában rendelkezésére álló adatok, illetve szemle alapján igazolja a járművek műszaki adatait, valamint az ezekben bekövetkezett változást, továbbá szükség esetén kérelemre pótolja a jármű Oktatójármű igazolását, Taxi gazolólapját, Mozgáskorlátozott gépjármű forgalmi engedélyhez tartozó mellékletét, „ADR” jóváhagyási igazolás át, Közlekedésbiztonsági Ellenőrzésre Vonatkozó Igazolását (CEMT), Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítványát, Műszaki vizsgálati bizonyítványát, Környezetvédelmi adatlapját és Műszaki adatlapját. A jármű környezetvédelmi plakettje megszünt, annak pótlása már nem szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező vagy a meghatalmazott nevét, lakcímét, vagy székhelyét, a hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelmét

Milyen iratok szükségesek?

Forgalmi engedély.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj:
3.5. A nemzetközi forgalomban való részvételre jogosító „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány”, illetőleg igazolólap kiadása, pótlása 1.190,-Ft.
3.6. „Műszaki adatlap” pótlása 580,-Ft.
3.7. A közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján 1.190,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN, van fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: a fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi minősűl típusazonos - engedély nélkül megvalósítható - motorcserének? Típusazonosnak az a motor minősül, amely az eredetivel gyártmány, hengerűrtartalom, teljesítmény, környezetvédelmi osztály és típusjelzés (motorkód) tekintetében maradéktalanul egyezik.
Hol pótolható a környezetvédelmi plakett? A forgalmi rendszámon elhelyezett környezetvédelmi megfelelőséget jelző plakett és a műszaki érvényességet jelző címke megszűnt!
Műszaki adatok változását hány napon belül kell bejelenteni? 15 nap.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdés,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 27.pont;
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 13. § (1) bekezdés;
a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés,
1. számú melléklet I. fejezet 3.5-3.7 és 3.9 pont; a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet 2. melléklet 2. pont, 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Kulcsszavak

típusazonos motorcsere, motorkód, műszaki adatlap, plakett, adatváltozás, igazolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858