Akadálymentes verzió

Közúti járművek forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00026

Az ügy rövid leírása

A gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és a pótkocsi alvázán vagy az alváz szerepét betöltő szerkezeti részén egyedi azonosítási jelnek (alvázszám) kell lennie. Az alvázszámot nem szabad eltüntetni, megváltoztatni.
Az alvázszámot csak a gyártó – ideértve a gyártó és a közlekedési hatóság által együttesen felhatalmazott hazai gyártói képviseletet is –, illetőleg a közlekedési hatóság tüntetheti fel a járművön. Az egyedi azonosításra alkalmatlanná vált alvázszám helyreállítására, illetőleg a járműnek a közlekedési hatóság által meghatározott és nyilvántartásba vett alvázszámmal (közlekedési hatósági alvázszám) történő ellátására a következő szabályok vonatkoznak.
A közlekedési hatóság látja el a járművet azonosító jellel, ha
a) az azonosító jel természetes elhasználódás, vagy roncsolódás következtében nem állapítható meg, az előzetes eredetiség vizsgálat megállapításának figyelembevételével, illetve a közlekedési hatóság a jármű műszaki megvizsgálása során ezt megállapítja;
b) a jármű azonosító jele gyártásra visszavezethető okból hibás vagy hiányos;
c) az előzetes eredetiség vizsgálat eredménye alapján indult büntetőeljárást a rendőrség, ügyészség, bíróság bűncselekmény hiányában megszünteti, megtagadja vagy a feljelentést elutasítja;
d) a közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala a jármű azonosító jellel történő ellátását engedélyezte.
   


Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jármű tulajdonosa vagy üzembentartója

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező vagy a meghatalmazott nevét, lakcímét, vagy székhelyét, a hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelmét, továbbá a jármű adatait.

Milyen iratok szükségesek?

a) az előzetes eredetiség vizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány,
b) a jármű gyártójának igazolása, hogy az alvázszám gyártásra visszavezethető okból hibás vagy hiányos,
c) a rendőrség, ügyészség, bíróság megszüntető, megtagadó vagy a feljelentést elutasító határozata, vagy végzése,
d) Budapest Főváros Kormányhivatala alvázszámmal történő ellátást engedélyező határozata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: Alvázszám (jármű azonosítási jelzés) hatósági beütés díja
4.000,- Ft. Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

 a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN, van fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: az illetékes  fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a megyei illetékességgel eljáró járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalhoz, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hatósági alvázszámmal elátott járművel külföldön lehet e közlekedni? Igen. Mennyibe kerül az alvázszámbeütés? 4000,-Ft.
Az engedély birtokában a jármű alvázszámmal történő ellátása bármelyik vizsgáló állomáson kezdeményezhető? Nem, csak a Fővárosi vagy megyei kormányhivatalok által üzemeltetett vizsgáló állomáson.

Fontosabb fogalmak

Alvázszám: gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és a pótkocsi alvázán vagy az alváz szerepét betöltő szerkezeti részén elhelyezett egyedi azonosítási jel.

Vonatkozó jogszabályok

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 1.pont;
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 25. § ;
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 116. §;
a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet I. fejezet 5.6 pont;
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Kulcsszavak

hatósági alvázszám, beütés, előzetes eredetiség vizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858