Akadálymentes verzió

Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásából történő törlés iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00169

Az ügy rövid leírása

A közlekedési hatóság a műszaki vizsgabiztosi engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet. A közlekedési hatóság visszavonja az engedélyt és törli a vizsgabiztost a Nyilvántartásból, ha
azt a vizsgabiztos kéri.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A nyilvántartásban szereplő vizsgabiztos.

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét, a nyilvántartásban történő beazonosításhoz szükséges adatokat, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, (továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték (jelenleg 3.000,- Ft); a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap) az irányadó

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: bírósági felülvizsgálat kérhető

Jogorvoslati lehetőség részletei: bírósági felülvizsgálat kérhető

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetlevelet 3 (három) példányban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Jármű Módszertani Hatósági Főosztályánál (1066 Budapest, Teréz krt. 38.) kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 (harminc) napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni

A benyújtási határidő:


A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki kérelmezheti a nyilvántartásból való törlést?
A nyilvántartásba bejegyzett vizsgabiztos.
Hol és hogyan lehet benyújtani a kérelmet?
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Jármű Módszertani Hatósági Főosztályon, a 1066 Budapest, Teréz körút 38. címen.
Mely jogszabályok megismerése célszerű a kérelem benyújtása előtt?
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
Az eljárásért mennyi illetéket vagy díjat kell fizetni?
3.000,- Ft illetéket kell a kérelmen illetékbélyegben leróni.

Fontosabb fogalmak

műszaki vizsgabiztos: a közlekedési hatóság köztisztviselője, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/A. § (2) bekezdésében meghatározott tanúsító szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban álló, a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező személy;

Vonatkozó jogszabályok

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 18. pont, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/A. § (6); a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet 12/A. § (5) és (7) bekezdés;

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1) bekezdés;

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §,

Kulcsszavak

kérelem, műszaki megvizsgálás, vizsgabiztos, nyilvántartás, törlés, névjegyzék

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858