Akadálymentes verzió

Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem

Kódszám

KINCS00012

Az ügy rövid leírása

Ha a kérelmező támogatás iránti igénylését (közvetlen támogatások, kamattámogatások) a hitelintézet elutasítja, az igénylő a megyeszékhely szerinti járási hivataltól, Budapesti és Pest megyei ingatlan esetén a XIII. kerületi hivataltól kérelmezheti a lakástámogatási feltételeknek való megfelelése hatósági megállapítását.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az a személy, akinek a támogatás iránti kérelmét a hitelintézet elutasította.

Kizáró okok: Ügyfél személyesen, meghatalmazott vagy képviselő útján járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, adóazonosító jel, ingatlan címe, helyrajzi száma

Milyen iratok szükségesek?

 A hitelintézet kérelmet elutasító levele.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Tárgyánál fogva illetékmentes a lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos elsőfokú hatósági eljárás.

Hol intézhetem el?

 Első fokon a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében a lakáscélú állami támogatással érintett lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala jár el.

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Lakástámogatási és igazságügyi osztály, 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4., Postacím: 1519 Budapest Pf.: 575.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A támogatási kérelemmel érintett ingatlan fekvése szerinti megyei kormányhivatal megyeszékhely szerint járási hivatalához, budapesti vagy Pest megyei ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatalához.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A határozat vagy végzés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A végzés elleni fellebbezés illetéke 3000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hol, mikor és hogyan kell benyújtanom a kérelmet?
Ha a támogatás iránti igénylést a hitelintézet elutasítja, az igénylő a járási hivataltól kérelmezheti a lakástámogatási feltételeknek való megfelelése hatósági megállapítását. A kérelemről mint elsőfokú közigazgatási hatóság az illetékes járási hivatal dönt, fellebbezés esetén az ügyet Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. Az elsőfokú lakástámogatási hatóság döntése iránti kérelmet az elutasítást követő 15 napon belül kell benyújtani, amelyhez csatolni szükséges a hitelintézet által kiadott elutasító levelet. A hitelintézet az elutasítás indokolásában köteles megjelölni azokat a jogszabályi feltételeket, amelyeknek a támogatást igénylő a megítélése szerint nem felel meg, illetve nem teljesített.
2. Hány nap ügyintézési határidőre számíthatok?
Az eljárás lefolytatására vonatkozó határidő 30 nap.
3. Részesülhetek méltányosságban a döntés során?
A lakástámogatási hatóságoknak méltányossági jogköre nincs, továbbá az igénylő támogatási feltételeknek való megfelelését megállapító döntés a hitelintézetek hitelezési tevékenységét nem korlátozhatja.
4. Milyen döntést hoz a járási hivatal, és mit állapít meg ebben?
Ha a járási hivatal jogerős határozatban megállapítja, hogy az igénylő az adott támogatási kérelemnek a hitelintézethez való benyújtásakor

a) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,

b) a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet,

c) a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet,

d) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,

e) az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

f) az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet,

g) a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
szerinti feltételeknek megfelelt, akkor a hitelintézet a feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a támogatási szerződés megkötését nem tagadhatja meg, még akkor sem, ha a támogatás célja időközben megvalósult.
5. Ha nem értek egyet a járási hivatal döntésével, hová és hány napon belül fordulhatok jogorvoslatért?
A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a járási hivatalnál előterjesztett, de Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett fellebbezéssel lehet élni.

6. Kell fizetnem eljárási illetéket? Mikor és milyen formában?
Az elsőfokú eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

Fontosabb fogalmak

1. Közvetlen támogatás: a lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény, az akadálymentesítési támogatás, az adó-visszatérítési támogatás, a fiatalok otthonteremtési támogatása (FOT), családi otthonteremtési kedvezmény (csok). 2. Fiatalok otthonteremtési támogatása: a gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak, vagy legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek által a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében igénybe vehető lakástámogatás. 3. Támogatott személy: lakáscélú közvetlen támogatásban vagy kamattámogatásos hitelben részesült személy. 4.Támogatott lakás/ingatlan: támogatással vásárolt vagy épített (bővített, korszerűsített) lakás vagy lakóház. 5. Utólag született gyermek után igénybe vehető kedvezmény: a lakáskölcsön-szerződés megkötését követően született gyerek után igénybe vehető közvetlen támogatás.

Vonatkozó jogszabályok

A lakáscélú állami támogatásokat szabályozó kormányrendeletek.

Kulcsszavak

jogorvoslat, elutasító levél, hitelintézet, támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858