Akadálymentes verzió

Magán-munkaközvetítői tevékenység abbahagyásának bejelentése

Kódszám

MUNKP00080

Az ügy rövid leírása

A magán-munkaközvetítőt bejelentésére a székhelye szerint illetékes fővárosi,megyei kormányhivatal a jogszabályi feltételek fennállása esetén nyilvántartásba veszi. A magán-munkaközvetítőnek a tevékenysége a megszüntetését 8 napon belül be kell jelentenie az őt nyilvántartó kormányhivatalnak . A kormányhivatal törli a nyilvántartásából a magán-munkaközvetítőt, ha tevékenyégének megszüntetését bejelentette.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tevékenységének megszüntetésével érintett nyilvántartásba vett magán-munkaközvetítő

Kizáró okok: Az Ákr.  képviseletre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő magán-munkaközvetítő adatai neve, címe, nyilatkozat a tevékenysége megszüntetéséről, a tevékenység megszüntetésének időpontja.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték, vagy szolgáltatási díj nincs

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Meddig kell bejelenteni a tevékenység megszüntetését?

A bejelentést a tevékenység megszüntetésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a nyilvántartást vezető kormányhivatal részére benyújtani.


2. Ki ellenőrzi, hogy a tevékenységemet megszüntettem?

A magán-munkaközvetítő székhelye, illetve telephelye szerint illetékes kormányhivatal a magán-munkaközvetítés nyilvántartás vételi feltételeinek fennállásával és a tevékenység folytatásával kapcsolatban hatósági ellenőrzést végez.

3. Illetékköteles-e a bejelentés?

Nem
4. Mi történik akkor, ha tevékenységemet ideiglenesen szüntetem meg?

A jogszabály nem ismeri a tevékenység ideiglenes megszüntetését, ezért, ha a szolgáltató bejelenti a tevékenységének a megszüntetését a tevékenység újbóli folytatására csak új nyilvántartás alapján van lehetőség

Fontosabb fogalmak

1. Tevékenység megszüntetése: a tevékenység megszüntetése alatt a szolgáltató magán-munkaközvetítői tevékenységének megszűnését kell érteni.
2. Letéti szerződés megszüntethetősége: a letéti szerződés a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Ez azt jelenti, hogy a hat hónapos időszak nem a bejelentéstől, nem is a törlésről rendelkező határozat meghozatalától, hanem annak a véglegessé válásától kezdődik. Amennyiben a magán-munkaközvetítéssel okozott kártérítés megállapítása iránt a magán-munkaközvetítő ellen a munkát kereső kérelmére indult bírósági eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. Tehát a folyamatban lévő kártérítési per esetében a hat hónapos eltelte után sem szabadítható fel a letét

Vonatkozó jogszabályok

A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 8-9. §, 16. §

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. §, 27.§ (1) bekezdés

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 6.§,

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §, 10.§ (4) bekezdés i) pont

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §, 33. § (2) bekezdés 26. pont

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet


Kulcsszavak

Magán-munkaközvetítő, bejelentési kötelezettség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858