Akadálymentes verzió

Munkaerő-kölcsönző adatváltozásának bejelentése

Kódszám

MUNKP00076

Az ügy rövid leírása

A munkaerő kölcsönzőknek, közhasznú kölcsönzőknek a kormányhivatal által nyilvántartott adataiban történt változásokat nyolc napon belül be kell jelentenie az őt nyilvántartó kormányhivatalnak. A bejelentés alapján a kormányhivatal dönt a korábbi adatok módosítása, vagy a kölcsönbeadó törlése felől. Amennyiben a kölcsönbeadó a székhelyét más megyei kormányhivatal illetékességi területére helyezi át, akkor az új székhely szerint illetékes kormányhivatal veszi nyilvántartásba.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az adatváltozással érintett érintett nyilvántartásba vett munkaerő-kölcsönző, illetve közhasznú-kölcsönző

Kizáró okok: Az Ákr.  képviseletre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő kölcsönbeadó neve, címe, nyilatkozat a nyilvántartási adatokban történt változásokról

Milyen iratok szükségesek?

a bejelentéssel érintett változásokat és a nyilvántartásba vételi feltételek fennállását igazoló okirat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték, vagy szolgáltatási díj nincs

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban 25 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Meddig kell bejelenteni a változást?

A bejelentést a változások bekövetkezésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a nyilvántartást vezető kormányhivatal részére benyújtani.

2. Milyen változásokat kell bejelenteni?
A nyilvántartásba vételi kérelemben megjelölt adatokban foglaltak változásait:
- Kérelmező, neve, székhelye
- Szervezeti forma
- Képviseletre jogosultak neve, címe
- Tevékenység címe
- Közhasznú kölcsönzést kíván-e folytatni
Nyilvántartási feltételek változása
- Megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy változása
- Telephely változása

3. Mi van akkor, ha nem jelentem be a változást?

Amennyiben az adatváltozásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a kormányhivatal rendbírságot szab ki. A rendbírság összege 5.000.- 500.000.- Ft.

4. Kell-e csatolni az új irodahelyiségek használati jogát igazoló okiratokat?

Az új irodahelyiség (telephely) bejegyzéséhez az irodahelyiség használati jogát (pl. bérleti szerződéssel, tulajdon lap másolattal) gazolni kell. Az irodahelyiségek megfelelőségét helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja a kormányhivatal. Az illetékességi területén kívüli iroda megfelelőségének vizsgálatához megkereséssel fordul az illetékes kormányhivatalhoz.

5. Mi van akkor, ha az új székhelyem szerint illetékes kormányhivatal nem vesz nyilvántartásba.

Mindig a korábbi székhely szerint iletékes kormányhivatalnál kell bejelenteni a székhely változást. Ilyen esetben az új székhely szerint illetékes kormányhivatal átteszi az ügyet a korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalnak, aki törli a nyilvántartásából a kölcsönbeadót.Ezt követően az új székhely szerint illetékes kormányhivatal nyilvántartásba veszi a kölcsönbeadót.

Fontosabb fogalmak

A kölcsönbeadó nyilvántartási feltételeinek változása: A nyilvántartásba vételi feltételek változása alatt azon feltételekben és körülményekben bekövetkezett változásokat kell érteni, amelyek a nyilvántartásba vételkor a nyilvántartásba vétel feltételeként figyelembe lettek véve (pl. szervezeti adatok, szervezeti forma, megfelelő irodahelyiség, vagyoni biztosíték, megfelelő foglalkoztatott személy). Letéti szerződés megszüntethetősége: a letéti szerződés a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Ez azt jelenti, hogy a hat hónapos időszak nem a bejelentéstől, nem is a törlésről rendelkező határozat meghozatalától, hanem annak a jogerőre emelkedésétől kezdődik. Amennyiben a kölcsönzéssel okozott kártérítés megállapítása iránt a kölcsönbeadó ellen a munkavállaló kérelmére indult bírósági eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. Tehát a folyamatban lévő kártérítési per esetében a hat hónapos eltelte után sem szabadítható fel a letét

Vonatkozó jogszabályok

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. évi törvény XVI. Fejezet;
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 5.§, 8. § (3)-(4) bekezdés 9. §, 16. §;
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.§, 10.§ (4) bekezdés i) pont
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §, 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 26. pont ;
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32.§;
a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó és egyéb törvények módosításáról 2011. évi CVI. törvény;
170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról;
67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Kulcsszavak

Munkaerő kölcsönző bejelentési kötelezettség letéti szerződés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858