Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a kormányablakokban és okmányirodákban az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a legalább 1,5 m védőtávolságot,

az ügyféltérben várakozók száma korlátozható,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Javasoljuk az előzetes online időpontfoglalás (a lejárt személyi okmányok esetében Ügyfélkapu azonosítás nélkül is használható), valmint a magyarorszag.hu oldalon elérhető elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét.

Vigyázzunk egymásra!

I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények forgalmazására, vásárlására és felhasználására jogosító igazolványok kiadása iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00005

Az ügy rövid leírása

Aki jogszabályban meghatározott szakmai végzettséggel rendelkezik az adott forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek forgalmazásához, vásárlásához, felhasználásához, valamint az azokkal történő munkavégzéshez, kérheti az ezt igazoló "Engedély" kiállítását, újbóli kiadását, érvényességi idő bejegyzését, cseréjét, amellyel a leírt jogosultságokat végezheti és igazolhatja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Aki a tevékenység végzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel rendelkezik.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

név, anyja neve, születési hely és idő, lakóhely, végzettség, oklevél száma, kiállítás éve, kiállítója, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarai regisztrációs szám az I. forgalmi. kategóriájú engedélyhez, pontosan meg kell jelölni a folytatni kívánt tevékenységet és a tevékenységgel érintett növényvédő szerek kategóriáját, külföldi esetén a származási tagállam igazolásának száma, kiállításának kelte, és a kiállító hatóság.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a jogosultságot (képzettséget, végzettséget, ismeretet) igazoló okiratokat, továbbá I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel végzendő szolgáltatás esetén az érvényes Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarai tagságot igazoló okiratot, valamint az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást. 
Külföldi esetén a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy mely tevékenységet, és saját vagy szolgáltatási célból kíván folytatni, továbbá a származási tagállam hatáskörrel rendelkező szerve által kiállított igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj 4000,- Ft, amelyet a kérelem benyújtásával egyidejűleg, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés (csekk) útján kell megfizetni. A közlemény rovatban az alábbiak feltüntetése indokolt: I. vagy II. forgalmi kategóriájú engedély NTO, ügyfél neve

Hol intézhetem el?

A  növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró járási hivatal kiadja az  I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlására, illetve felhasználására jogosító engedélyt

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezésre van lehetősége az ügyfélnek

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): járási hivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A fellebbezés díja 10000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

 Hol végezhet növényvédő szeres munkát a II. forgalmi. kategóriájú engedéllyel rendelkező személy? - Válasz: saját célra, családtagoknak, olyan szervezetek részére, amelynek tagja, vagy munkavállalója. Ezzel az engedéllyel nem vállalkozhat.   
• A továbbképzés mikor, hol lesz? - Válasz: a megyei Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szervezi évente, a pontos időpontról a honlapján tájékoztatót tesz közzé.   
• Kell-e vizsgázni a továbbképzésen? - Válasz: Nem kell vizsgázni.
• Miért nem vásárolhat gázosító szereket? - Válasz: Azért, mert ahhoz egészségügyi gázmesteri képesítés szükséges, az I. vagy II. forg. kategóriájú Engedély erre nem jogosít.          

Fontosabb fogalmak

Növényvédő szerrel végzett szolgáltatásnak minősül a más számára végzett védekezési munka, valamint a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás.

Vonatkozó jogszabályok

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 37. § (3) bekezdés h) pont, 38. § (1) bekezdés n) pont, 38. § (2) bekezdés b)- c) pontok                                                                          
• a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
• a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 16-18. §, 20. § (1), (3) bekezdés, 21. §, 1. sz. melléklet 
• egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. (I. 31.) FVM rendelet  1. § , 2. §. 3.§ 
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. § 
• a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdés j) pont
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (2), (4) bekezdés, 5. § (3) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 1. melléklet, 9.2.1., 2. melléklet
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

végzettség, kategória, zöld könyv, fehér könyv, kamarai regisztráció, növényvédő szer, engedély, hatósági igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858