Akadálymentes verzió

Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról

Kódszám

JEGYZ00225

Az ügy rövid leírása

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Helyszíni ellenőrzést bejelentés alapján belterületen a jegyző végez. Az előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén belterületen a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző rendeli el a közérdekű védekezést. Önkormányzat saját tulajdonában lévő belterületi ingatlan esetén a területileg illetékes járási hivatalok végzik az ellenőrzést. Külterület esetében a területileg illetékes járási hivatal végzi a bejelentésben megjelölt ingatlan helyszíni ellenőrzését (felderítést végez).
Jogszabálysértés esetén a közérdekű védekezést külterületen illetve önkormányzat saját tulajdonában lévő belterületi ingatlanon a járási hivatal rendeli el.
Ennek megfelelően a bejelentő által tett bejelentést a helyszíni ellenőrzés elvégzésére jogosult hatósághoz át kell tenni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bárki tehet bejelentést.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

bejelentő személyes adatai, település megnevezése,
parlagfűvel szennyezett ingatlan beazonosíthatóságát segítő adatok köre (cél: a hatóság megtalálja a fertőzött ingatlant),
igény esetén visszajelzés kérése a megtett intézkedésekről

amennyiben a bejelentő szeretne visszajelzést kapni a hatóság által megtett intézkedésekről: e tény, valamint személyazonosító adatai és elérhetősége (ugyanakkor a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető)

Milyen iratok szükségesek?

A fényképfelvétel és a térképvázlat megkönnyíti a hatóság munkáját, de nem kötelező csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

belterület esetében jegyző, külterület esetében a járási hivatal, belterületi önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén a járási hivatal

Ügyintézés határideje

a bejelentés áttételére 8 nap
a hatósági eljárásra 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen időpontig kell az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni?
- A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Mely hatóság rendeli el a közérdekű védekezést?
a) belterületen a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője
b) külterületen a területileg illetékes járási hivatal
c) önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében a területileg illetékes járási hivatal

Fontosabb fogalmak

PBR: Parlagfű Bejelentő Rendszer

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet;

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§ ;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés, 42. § (1) bekezdés c) pont, 50. § (4)-(7) bekezdés, 60. § (1) bekezdés c) pont;

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdés, 3. §;

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § - 3. §;

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

parlagfű, fertőzött ingatlan, NÉBIH, növényvédelmi bírság, belterület, közérdekű védekezés, földhasználó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858