Akadálymentes verzió

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt személyazonosító okmányok cseréje

kijelölt kormányablakokban - egy hónapon át -  hétvégén is intézhető.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz

Kódszám

RENDS00001

Az ügy rövid leírása

I. Akinek a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása (a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvető jogát sértette, választása szerint
a) panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez
b) kérheti, hogy - amennyiben a panasz elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá - panaszát a Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: Testület) által lefolytatott vizsgálatot követően, az érintett rendőri szerv kilététől függően
1. az országos rendőrfőkapitány
2. a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója
3. a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója bírálja el
II. Akinek az intézkedés jogát vagy jogos érdekét érintette, panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

I. Akinek a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása (a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvető jogát sértette

II. Akinek az intézkedés jogát vagy jogos érdekét érintette

a) cselekvőképtelen személy helyett törvényes képviselője jár el;

b) korlátozottan cselekvőképes személy helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat;

c) a panasz meghatalmazott vagy jogi képviselő útján is előterjeszthető;

d) jogi képviselőként jogvédelemmel foglalkozó egyesület vagy alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, jogi oktatatást végző egyetem állam- és jogtudományi doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktatója is eljárhat

 

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfél és képviselőjének személyazonosító adatai
az ügyfél lakcíme, egyéb elérhetősége
az ügyfél hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelme

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben szükséges, a panaszt tárgyát megalapozó dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás tárgyi költségmentes

Hol intézhetem el?

I. Alapvető jog sérelme esetén, a panaszos választása szerint
a) az intézkedést foganatosító rendőri szerv
b) a Független Rendészeti Panasztestület által lefolytatott vizsgálatot követően, az érintett rendőri szerv kilététől függően
1. az országos rendőrfőkapitány
2. a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója
3. a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója
II. Jog vagy jogos érdek érintettsége esetén az intézkedést foganatosító rendőri szerv

Ügyintézés határideje

I. 35 nap az alapvető jogok biztosa jelentésének kézhezvételétől;
II. a panasz beérkezésétől számított 35 nap. Ebben a 35 napos határidőben dönt a panaszról.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

I. Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntéssel szemben közigazgatási per indítható.II. A rendőrség helyi szerve által hozott elsőfokú döntéssel szemben van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei:  A fellebbezést indokolni kell. kell. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Ha a panaszt első fokon az országos rendőrfőkapitány, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója, vagy a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója, illetve az idegenrendészeti szerv főigazgatója bírálta el, a határozat ellen a közigazgatási eljárásban fellebbezésnek helye nincs, a döntéssel szemben közigazgatási per indítható.

 

 

 

 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): I. Nem értelmezhető II. Az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetője felett irányítási jogkört gyakorló személy (a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4-6. §-ában meghatározott személy)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): I. Nem értelmezhető II. Az intézkedést foganatosító rendőri szerv

A benyújtási határidő: I. Nem értelmezhető II. 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az eljárás tárgyi költségmentes

Vonatkozó jogszabályok

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 39/F-39/L. §
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4-6. §; 92 §, 93/B. §

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 1. § - 38. §, 42. §, 44. §, 46 - 54 . §, 58 - 74. §, 76 - 82. §, 85 - 91. §, 106. §, 111 - 130. §, 141-144. §

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

rendőri intézkedés, rendőri intézkedés elmulasztása, kényszerítő eszköz alkalmazása, igazoltatás, bilincselés, elfogás, előállítás, panasz

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858