Akadálymentes verzió

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt személyazonosító okmányok cseréje

kijelölt kormányablakokban - egy hónapon át -  hétvégén is intézhető.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz

Kódszám

RENDS00003

Az ügy rövid leírása

Akinek a közterület-felügyelő intézkedése, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, panasszal fordulhat a rendőrséghez.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Akinek a közterület-felügyelő intézkedése, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfél és képviselőjének neve
az ügyfél lakcíme
az ügyfél hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelme

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben szükséges, a panaszt tárgyát megalapozó dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. § (2) bekezdés 29. pont alapján

Hol intézhetem el?

rendőrkapitányság

Ügyintézés határideje

25 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: rendőr-főkapitányság

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Illetékmentes.

A fellebbezési illeték mértéke:

Fontosabb fogalmak

A felügyelő a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatja.
Az alkalmazható intézkedések:
1. Épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása
2. A tetten ért személy visszatartása
3. Dolog ideiglenes elvétele
4. Igazoltatás
5. Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása
6. A tetten ért személy előállítása

Vonatkozó jogszabályok

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 15. §, 26. §;
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 1. § (1) bekezdés; 15. §; 22. § (4) bekezdés b) pont; 22. § (5)-(7) bekezdés;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja, 16. § c) pont, 36. § (1) bekezdés, 80. §, 116. §, 118. § (3) bekezdés;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 3. és 29. pont;

A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés; 12. § (3) bekezdés e) pont;
A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §.

Kulcsszavak

közterület-felügyelő, közterület-felügyelő intézkedése, panasz

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858