Akadálymentes verzió

Azonnal intézhető ügyek

 

A kormányablakban azonnal intézhető ügyek

[a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján]

 1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem
 2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése
 3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
 4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
 5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát
 6. Értesítési cím bejelentése
 7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani
 8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése
 9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele
 10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása
 11. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
 12. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
 13. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
 14. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
 15. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
 16. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
 17. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
 18. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
 19. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
 20. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
 21. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem
 22. Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
 23. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
 24. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
 25. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
 26. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
 27. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
 28. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
 29. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
 30. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
 31. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem
 32. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
 33. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
 34. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem
 35. Papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
 36. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem
 37. Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése
 38. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása
 39. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok
 40. Papíralapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem
 41. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés
 42. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való tájékoztatás kérése
 43. A személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (23) bekezdése szerinti vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma rögzítése, cseréje és törlése
 44. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő rögzítése, módosítása
 45. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő törlése
 46. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti kérelem
 47. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
 48. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
 49. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően)
 50. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)
 51. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)
 52. Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem
 53. Kérelem meghatalmazás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére
 54. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített meghatalmazás visszavonására
 55. Kérelem törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére
 56. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített törvényes képviselet törlésére
 57. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem
 58. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadása iránti kérelem
 59. A személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásazonosító rögzítése
 60. Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem